Antwerpse politie start intern meldpunt rond agenten die boekje te buiten gaan

PHOTO_NEWS
De lokale politie van Antwerpen opent woensdag een intern meldpunt voor klachten rond medewerkers die zogenaamde "integriteitsschendingen" begaan.

Dat kan bijvoorbeeld gaan om agenten die op het trottoir parkeren wanneer ze even een broodje gaan halen, of die beledigende opmerkingen posten op sociale media. Dergelijke gevallen brengen de goede naam en reputatie van een korps in gevaar, klinkt het.

"Geen klik- of wraaklijn"

Antwerpse agenten die een of meerdere collega's integriteitsschendingen zien plegen, hebben momenteel al de optie om hen daar persoonlijk op te wijzen of om een van hun leidinggevenden aan te spreken. Nu komt daar dus nog een meldpunt bij binnen het korps dat klachten - per mail - vertrouwelijk zal behandelen. De melder kan zijn klacht wel niet anoniem versturen en de politie waarschuwt er ook voor dat het meldpunt "niet mag veranderen in een klik- of wraaklijn".

Een medewerker van de politie die een integriteitsschending op die manier meldt, krijgt daar na onderzoek ook feedback over. Een klacht kan onontvankelijk verklaard worden, in overleg met de melder doorgegeven worden aan een leidinggevende of autonoom verder afgehandeld worden door de coördinator integriteit. Bij zware feiten wordt de korpschef op de hoogte gebracht, zodat die eventueel de dienst Intern Toezicht kan inschakelen. De meldingen kunnen ook tot een doorlichting van specifieke werkprocessen leiden om die eventueel aan te passen.