Antwerpse nachtbussen worden eind juni opgedoekt

BELGA
Het nachtnet van de Antwerpse afdeling van openbaarvervoermaatschappij De Lijn houdt na 27 juni op te bestaan. De verkoop van vervoersbewijzen zou de werkingskosten ervan niet kunnen dekken, zelfs niet met een extra financiële bijdrage van de bediende gemeenten. De Lijn wil wel samen met de stad Antwerpen en haar randgemeenten en met de taxisector naar alternatieve vormen van verkeersveilig vervoer tijdens weekendnachten zoeken.

Het Antwerpse nachtbussennet bestond in zijn huidige vorm sinds 2007 en omvat negen buslijnen die op vrijdag- en zaterdagnacht van de stad naar enkele randgemeenten rijden, met een laatste vertrek om 4 uur. Het gaat om een dienst die buiten de reguliere werkmiddelen van De Lijn valt en dus de facto kostendekkend moet zijn. Dat bleek echter niet het geval.

Alternatieven
Een tweede probleem is dat de nachtbussen vooral binnen Antwerpen gebruikt worden en op die manier dus hun doelstelling niet volledig realiseren. De Lijn denkt dat andere vervoersvormen mogelijk beter geschikt zijn om de randgemeenten te bedienen vanuit de stad. "We bekijken momenteel welke initiatieven er zijn of kunnen worden opgezet", zegt Jean-Pierre Vaneygen, waarnemend directeur van De Lijn Antwerpen. "Zo onderzoeken we of we het TOV-biljet (taxi + openbaar vervoer) kunnen opwaarderen. Daarnaast bekijken we ook collectieve taxi's en systemen als taxistop en PickMeUp."

Concreet zou het TOV-biljet, dat bestaat uit een heenrit met tram of bus en een terugrit met een taxi aan kortingstarief, volgens De Lijn bijvoorbeeld gekoppeld kunnen worden aan vaste vertrekuren van taxi's op de Rooseveltplaats, waar de nachtbussen nu vertrekken. Dat soort initiatieven zou meer geschikt zijn om de diverse groep klanten van het nachtnet op hun plaats van bestemming te brengen.