Antwerpse gemeenten torpederen fusie intercommunales

Minister van Energie Bart Tomelein (Open Vld) kondigde toen aan dat die structuur naar de beurs zou trekken om burgers te laten participeren.
belga Minister van Energie Bart Tomelein (Open Vld) kondigde toen aan dat die structuur naar de beurs zou trekken om burgers te laten participeren.
Een reeks Antwerpse gemeenten blaast een plan van de Vlaamse regering om intercommunales te laten samensmelten tot één Vlaamse groene-energieholding op. De raad van bestuur van de Kempense financieringsintercommunale IKA spreekt zich uit tegen een plan om te fuseren tot Zephyr, een superintercommunale actief in groene stroom, heeft De Tijd vernomen van meerdere bronnen. "De Vlaamse groene-energieholding Zephyr komt er wel degelijk", zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) in een reactie.

De Vlaamse regering bereikte in mei een akkoord over de hervorming van de intercommunales. De mandaten en zitpenningen werden voor alle intercommunales aan banden gelegd, en de ploeg eiste ook dat de financieringsintercommunales, een soort van participatiemaatschappijen van gemeenten in de energiesector, zouden fuseren tot één structuur. Minister van Energie Bart Tomelein (Open Vld) kondigde toen aan dat die structuur naar de beurs zou trekken om burgers te laten participeren.

IKA moest volgens het plan samen met vijf gelijkaardige intercommunales hun beleggingen in lokale windparken en zonneprojecten overhevelen naar een nieuwe structuur, Zephyr. Maar de Kempische intercommunale ligt nu dwars. Bij de vertegenwoordigers van de gemeenten is er volgens De Tijd wrevel omdat de operatie van hogerhand werd doorgedrukt en omdat de cruciale documenten pas drie dagen op voorhand beschikbaar waren.

Regels niet voor iedereen
Bovendien zouden ze het niet eerlijk vinden dat de regels niet voor alle financieringsintercommunales gelden. Nuhma, een structuur in Limburg, valt bijvoorbeeld buiten de regeling omdat die niet als een intercommunale maar als een cvba georganiseerd is. Na de afwijzing van IKA kan de procedure niet meer gevolgd worden en kan de fusie dit jaar niet meer doorgaan, schrijft de krant.

Vorig jaar werd met de blokkering van de instap van het Chinese State Grade in netbeheerder Eandis al een andere grote deal in de gemeentelijke energiesector getorpedeerd.

"Echte opkuis in energiesector"
Sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke roept de Vlaamse regering nu op om eindelijk werk te maken van een echte opkuis in de energiesector. Het falen van de fusie is volgens hem het gevolg van lokale weerstand bij een reeks Antwerpse gemeenten en een slechte voorbereiding. "De Vlaamse energiesector kan met minder mandaten, minder structuren en minder vergoedingen. Het is een teken van zwakte dat de Vlaamse regering niet eens een halve fusiebeweging tot een goed einde kan brengen", klinkt het.

Voor de socialisten moet er gestreefd worden naar één Vlaams energiedistributiebedrijf, met de financieringsintercommunales maar ook met de elf distributienetbeheerders. "Alleen zo kunnen we de bestuurlijke verrommeling aanpakken en zorgen voor meer transparantie en een kostenefficiënte energiedistributie die de gezinnen en bedrijven niet met nodeloze facturen opzadelt."

Tommelein: "Vlaamse groene-energieholding komt er wel degelijk"
De Vlaamse groene-energieholding Zephyr komt er wel degelijk. Dat zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) in een reactie op berichten dat de fusie van de financieringsintercommunales er niet zou komen. "Vier van de zes hebben de oprichting al goedgekeurd, en ook bij de laatste, Finea, horen we positieve geluiden", zegt de minister. "Maar ik betreur ten zeerste dat IKA het belang niet inziet van een groene energieholding en eigenbelang laat primeren."