Antwerps OCMW-voorzitter: "Een 'nee' voor vluchtelingen is de enige juiste keuze"

Voor Antwerps OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA) kan er absoluut geen sprake van zijn dat Antwerpen extra noodopvang zou organiseren voor de vluchtelingen die massaal ons land binnenkomen. "Dat zou een manifeste blunder zijn." Vanmiddag nochtans lanceerde zijn partijgenoot en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken nogmaals een oproep aan de OCMW's om 1.600 bijkomende opvangplaatsen voor vluchtelingen te creëren.

"Een 'nee' voor vluchtelingen is de enige juiste keuze", zo klinkt het hard op Duchateaus Facebookpagina. "Antwerpen gaat niet op de eerste rij staan om vluchtelingen noodopvang te bieden. Integendeel, als OCMW-voorzitter van de stad maak ik me sterk dat een lokaal opvanginitiatief (LOI) organiseren een manifeste blunder zou zijn. Zowel voor de Antwerpse bevolking als voor de vluchtelingen zelf."

Duchateau zegt dat hij beseft dat zijn uitspraken "voor sommigen hard klinken". "Daar heb ik begrip voor. (...) Maar beleid maak je niet alleen met je hart. Wie je in huis haalt, moet je ook iets te bieden hebben, anders is een gebaar van solidariteit waardeloos en hypocriet. Het heeft weinig zin om in een opwelling van emotie de deuren wijd open te zetten, in de wetenschap dat voor het overgrote deel van de nieuwkomers in Antwerpen geen rooskleurige toekomst is weggelegd."

'Als OCMW-voorzitter van de stad maak ik me sterk dat een lokaal opvanginitiatief (LOI) organiseren een manifeste blunder zou zijn. Zowel voor de Antwerpse bevolking als voor de vluchtelingen zelf'

Fons Duchateau

"Absorptievermogen is opgebruikt"

Volgens de OCMW-voorzitter is het menselijke en maatschappelijke absorptievermogen van de stad Antwerpen volledig opgebruikt, onder andere door het "decennialange taboe op begrippen als inburgering en integratie". "Als Antwerpen over de stadsgrenzen kijkt om deze jongste golf nieuwkomers op te vangen, is dat niet uit egoïsme. Het is een weloverwogen standpunt van een stad die reeds ruimschoots haar deel doet."

Op dit moment voorziet het Antwerpse OCMW volgens Duchateau in de noden van meer dan 1.700 erkende vluchtelingen. "Daarmee zijn we met voorsprong 'marktleider' voor de opvang van vluchtelingen in Vlaanderen. Dat zijn 1.700 leeflonen, 1.700 inburgeraars, 1.700 mensen die geen Nederlands spreken, duizenden kinderen die we begeleiden en voor wie we alles in het werk stellen om hen de toekomst te geven die ze verdienen - boven op een belangrijke allochtone gemeenschap die het maatschappelijk helaas niet makkelijk heeft."

'Als Antwerpen over de stadsgrenzen kijkt om deze jongste golf nieuwkomers op te vangen, is dat niet uit egoïsme'

Fons Duchateau

Cijfers

Duchateau haalt er ook cijfers bij om zijn punt te maken: "Vandaag zullen er in Antwerpen 23 kinderen geboren worden. Zes daarvan starten hun leven in een kansarm gezin. 65 procent van de min-tienjarigen op onze schoolbanken is allochtoon. 40 procent van de leerlingen in het bijzonder onderwijs heeft het Nederlands niet als thuistaal. Het aantal allochtone jongens dat zonder diploma de schoolbanken verlaat, ligt hoger dan 40 procent en is dubbel zo hoog dan bij autochtone jongeren. Een feit dat zich vertaalt in een torenhoge werkloosheid bij diezelfde jongeren. Het zijn die cijfers die me zorgen baren. Cijfers die overigens nog niets zeggen over de ontegensprekelijke maatschappelijke spanningen in onze stad."

"Ook hier zijn er steden en gemeenten die in het verleden al veel meer gedaan hebben dan anderen. Ook dat moet in rekening gebracht worden bij de opvang van vluchtelingen. Een goede spreiding is ook in het belang van de vluchtelingen zelf. Een te grote concentratie belemmert de integratie. Vandaag is 'nee' zeggen de enige, juiste keuze voor Antwerpen", zo besluit Duchateau.

Het is overigens niet de eerste keer dat een Antwerps OCMW-voorzitter de oneerlijke spreiding van vluchtelingen en asielzoekers aanklaagt. In 2010 deed Monica De Coninck (sp.a) al eens hetzelfde. "Het is genoeg geweest, we kunnen het niet meer aan", zo klonk het toen nadat het verplichte spreidingsplan van de regering werd afgevoerd. "De overheden moeten meer rekening houden met de opnamecapaciteit die een lokale gemeenschap aankan." En deze week nog klonk het ook vanuit het Gentse OCMW dat "Gent honderden vluchtelingen niet aankan".

'65 procent van de min-tienjarigen op onze schoolbanken is allochtoon. 40 procent van de leerlingen in het bijzonder onderwijs heeft het Nederlands niet als thuistaal. Het aantal allochtone jongens dat zonder diploma de schoolbanken verlaat, ligt hoger dan 40 procent'

Fons Duchateau