Antwerps OCMW geeft leefloners alleen nog wat wettelijk moet: geen extra's meer

Schepen Fons Duchateau (N-VA).
Foto BELGA Schepen Fons Duchateau (N-VA).
Het Antwerpse OCMW betaalt steeds minder huurwaarborgen, lidgelden van ziekenfondsen en andere extra's die leefloners kunnen aanvragen. Volgens schepen Fons Duchateau helpt dat hun zelfredzaamheid vooruit, sp.a ziet er een afbouw van het sociale vangnet in.

Uit cijfers van de stad Antwerpen blijkt dat de steun via het leefloon piekt. In 2017 woonden 23.574 Antwerpenaars in een gezin waarvan minstens één lid een leefloon ontving. Tegelijk nemen andere vormen van financiële OCMW-steun af. "Neen, er wordt niet bespaard op sociale dienstverlening", zegt Duchateau (N-VA). "Wel laten we mensen zoveel mogelijk zelf hun facturen betalen. We zorgen dat ze verantwoordelijkheid nemen, zodat ze weer zelfredzaam worden."

Wat opvalt, is de daling van het aantal toegekende huurwaarborgen. Wie niet genoeg geld heeft om die waarborg te betalen, kan het OCMW vragen de som voor te schieten - maar het Antwerpse OCMW doet dat steeds minder. Niet omdat er meer dossiers geweigerd worden, wel omdat burgers minder aanvragen indienen. Oppositiepartij sp.a wijt die terugval aan de extra voorwaarden die de stad sinds 2016 oplegt. "Een poging om mensen te ontmoedigen", zegt lokaal voorzitter Meeuws. "Wij gaan ervan uit dat mensen die terechtkomen bij het OCMW daar ook weer uit kunnen geraken", werpt Duchateau tegen. "Ooit moeten ze het weer alleen doen. Daarom gaan we hun dagelijkse betalingen niet meer regelen. Dat kunnen ze zelf. En anders helpen we hen."

"Het OCMW geeft enkel nog waartoe het wettelijk verplicht is: een leefloon. Alle andere vormen van steun verdwijnen", reageert Meeuws. "In plaats van armoede aan te pakken, doet het stadsbestuur alsof die niet bestaat."

Dat het Antwerpse OCMW soms ver gaat in zijn responsabilisering, bleek vorig jaar. Toen weigerde het een erkende vluchteling een installatiepremie toe te kennen. Die had daar recht op, maar het OCMW eiste een bewijs dat de woning aan alle kwaliteitsnormen voldeed. De arbeidsrechtbank besliste echter dat het OCMW die eis niet mócht stellen.