Antwerps hof van beroep sluit onthaalbalie door personeelsgebrek

BELGA
Door het aanhoudend personeelstekort bij de griffie van het hof van beroep in Antwerpen, moet de onthaalbalie er noodgedwongen sluiten. "Door de jarenlange verwaarlozing van Justitie is er een schrijnend personeelstekort, dat nu zo acuut is geworden dat deze maatregel zich opdringt", zegt eerste voorzitter Bruno Luyten vandaag in een persmededeling.

Op de correctionele griffie is er volgens Luyten slechts 72,5 procent van de noodzakelijke capaciteit aanwezig en dat cijfer zal in de nabije toekomst verder terugvallen tot 65 procent, mogelijk zelfs tot 58,75 procent. Wat de burgerlijke griffie betreft, bedraagt de huidige capaciteit 76,47 procent, maar ook hier is een daling te verwachten naar 70,59 procent.

"Onnodig te zeggen dat werken in die omstandigheden uiterst moeilijk is. Het zal niet lang meer duren vooraleer ook de kerntaken niet meer uitgevoerd kunnen worden en er ongelukken gebeuren", waarschuwt de eerste voorzitter.

De magistraten van het hof, de griffiers en het personeel doen dan ook een oproep aan het beleid om de personeels- en magistratenkaders meteen volledig in te vullen en de nodige middelen te voorzien om een normale werking van het hof mogelijk te maken.

Oproepingsbrieven

Intussen wordt al het mogelijke gedaan om ervoor te zorgen dat de rechtszoekenden zo weinig mogelijk hinder ondervinden. Zo zullen de taken van de onthaalbediende zoveel mogelijk overgenomen worden door de 'Medewerkers Toezicht en Beheer'. Om lange wachttijden aan de ingang te vermijden, worden advocaten en bezoekers gevraagd hun oproepingsbrieven bij de hand te houden wanneer zij in het hof van beroep binnen komen.