Antwerpen zet acties voort in prostitutieplan 2010-2012

UNKNOWN
Het Antwerpse schepencollege heeft vandaag het "actieplan prostitutie Antwerpen 2010-2012" goedgekeurd. Het is opgebouwd rond drie krachtlijnen: gezondheid, veiligheid en religie. In het actieplan worden nagenoeg alle lopende acties voortgezet. De komende jaren worden extra inspanningen geleverd om prostituees via het internet te bereiken door de uitbouw van een meertalige website met beroepsspecifieke informatie.

Uit de evaluatie van het prostitutieplan voor 2009 blijkt dat de acties duidelijk bijdragen tot het realiseren van de doelstellingen die in het "beleidsplan prostitutie Antwerpen 2008-2013" staan. Zo zet de stad haar inspanningen voort om overlast en criminaliteit die aan prostitutie gerelateerd zijn, aan te pakken. Naast systematische controles van raam- en straatprostitutie worden ook minder zichtbare vormen van prostitutie door de politie gecontroleerd. Het detecteren van mensenhandel blijft hierbij een belangrijk aandachtspunt.
 
Om de gezondheidskansen van prostituees te verbeteren, wordt het bestaande medische en psychosociale hulpverleningsaanbod voor prostituees voortgezet. Het preventieve en zorgaanbod richt zich zowel tot de brede groep van raamprostituees als tot de mannelijke straatprostitués en vrouwelijke straatprostituees in Antwerpen.
 
Daarnaast bundelt de studiedienst momenteel de verschillende gegevens van de partners op het terrein. Dat moet bijdragen tot het in beeld brengen van tendensen, knelpunten en lacunes rond de gezondheids- en veiligheidsproblematiek gekoppeld aan prostitutie. Waar nodig worden beleidsadviezen geformuleerd en acties bijgestuurd. (belga/ypu)