Antwerpen zegt duidelijk nee tegen Lange Wapper

Manu Claeys van stRAten-generaal en Wim Van Hees, voorzitter van de vzw Ademloos, de spreekbuizen tegen de Lange Wapper.
Manu Claeys van stRAten-generaal en Wim Van Hees, voorzitter van de vzw Ademloos, de spreekbuizen tegen de Lange Wapper.

Het referendum over de Oosterweelverwinning is uitgedraaid op een overwinning van de nee-stemmers. Het traject met de Lange Wapperbrug werd met 59,24 procent tegenstemmen naar de prullenmand verwezen. De voorstanders waren met 40,76 procent.

134.861 stemmers

De opkomst bedroeg 34,75 procent: 134.861 stemmers. Het pv daarover is zonet aan het college ter kennis overgebracht, zei informatieambtenaar Dirk Delechambre. De uitslag werd bekendgemaakt in het Felixpakhuis op het Eilandje.

Er waren 1.573 ongeldige en 133.288 geldige stemmen (98,83 procent). Daarvan brachten 54.333 een ja-stem uit (40,76 procent) en 78.955 mensen een nee-stem (58,24 procent). 

De precieze vraag op de stemformulieren luidde: "Moet de stad Antwerpen een gunstig advies geven voor een stedenbouwkundige vergunning van de Oosterweelverbinding op het huidige voorziene tracé tussen Zwijndrecht/Linkeroever en Merksem/Deurne? Ja/Nee".

"Duidelijk signaal voor Kris Peeters"
Voorzitter Wim Van Hees van het actiecomité Ademloos reageerde zeer verheugd op de uitslag van de Antwerpse volksraadpleging over de geplande Oosterweelverbinding. "Kris Peeters heeft een duidelijk signaal gevraagd en gekregen", aldus Van Hees, die meteen na de bekendmaking een minuut stilte vroeg voor de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM). "Het is ondenkbaar dat hiermee geen rekening wordt gehouden", besloot Van Hees.

Hij wees er nog op dat "60 procent van de Antwerpenaars heeft standgehouden en toch neen heeft gestemd, ondanks de druk die is uitgeoefend. Dat is een gigantisch compliment voor de stad en de bevolking. Het zet ook meteen al wie die druk heeft uitgeoefend op zijn plaats", besloot Van Hees.

"Zeer duidelijke uitslag"

De Ademloos-voorzitter had het over een zeer duidelijke uitslag. "Een verhouding 40/60 met aan hun kant 3 miljoen euro en aan de onze 75.000 euro: hoeveel duidelijker kan het nog", vroeg hij zich af.

Volgens Van Hees moet er nu in de eerste plaats opnieuw naar het dossier gekeken worden. "Door wijzere mensen dan tot nu toe is gebeurd", aldus de voorzitter van het actiecomité dat de nodige handtekeningen verzamelde om de volksraadpleging af te dwingen. Hij wees op het belang om allereerst werk te maken van een goede ontsluiting van de Liefkenshoektunnel.

stRaten-generaal: niet te negeren
Manu Claeys van actiegroep stRaten-generaal vindt het afgetekend resultaat goed voor het politieke niveau. "Deze nee kan men niet meer negeren. Noch in Antwerpen, noch in de Vlaamse regering. Een derde van de Antwerpse bevolking heeft zich uitgesproken en dat is een mooie opkomst voor een grootstad". Tegelijk roept Claeys op tot een bezinningsperiode waarna alle alternatieven beter onderzocht moeten worden. "De politiek moet het van hieraf overnemen met goede argumentatie. Voor ons staat het tunneltracé van arup-SUM met stip op één, maar ook de andere alternatieven moeten nu maar eens deftig bestudeerd worden. Dat hoeft allemaal niet lang te duren. Ik denk daarbij aan een alternatief met de Liefkenshoektunnel."

BAM ongeloofwaardig
Wat dat zoeken naar alternatieven betreft ziet Claeys geen rol weggelegd voor de BAM. "Zij hebben zich volledig ongeloofwaardig gemaakt door voor het referendum bij hoog en laag te beweren dat er geen alternatief is. Het zou dan ook maar zeer raar zijn dat de BAM in de huidige bezetting, die op tien jaar nog geen waterdicht dossier kan afleveren, nu wel op zoek zou gaan naar alternatieven."

Vinck aanvaardt resultaat
Karel Vinck, voorzitter van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), zegt in het Canvas-programma Ter Zake dat hij de uitslag van het referendum aanvaardt. Hij zegt wel enigszins verrast te zijn dat de neen zo duidelijk is, en dat het resultaat des te meer geanalyseerd en geïnterpreteerd moet worden.
 
Actiegroepen overdrijven
Op de uitspraken dat de BAM ontmanteld en gereorganiseerd moet worden, antwoordt Vinck: "De actiegroepen overdrijven. We zijn de laatste maanden door het slijk gesleurd." Vinck zegt fouten te kunnen aanvaarden en te erkennen, maar verdedigt zich: "Dat 41 procent voor de brug heeft gestemd, is een teken dat we toch op een goede manier gecommuniceerd hebben." Vinck noemt het resultaat van het referendum over de Oosterweelverbinding ten slotte geen persoonlijke nederlaag, maar vindt de neen wel "ontgoochelend". Vinck neemt het resultaat wel graag mee om verdere en betere analyses te doen. (belga/eb/mvdb)

Karel Vinck, voorzitter van de BAM.
Karel Vinck, voorzitter van de BAM.