Antwerpen kampt met 'schijnhomo's' die asiel aanvragen

Thinkstock
Ze doen zich even voor als homo om asiel te krijgen, en eens ze hun papieren in handen hebben, willen ze plots trouwen met een vrouw. In Antwerpen komt het meermaals voor: de laatste zes maanden kregen ze al 15 keer te maken met zulke 'schijnhomo's'.

Trouwen met een erkende vluchteling levert heel wat voordelen op, en dus buigt de cel Schijnhuwelijken zich standaard over zulke aanvragen. De laatste zes maanden constateerden ze daar regelmatig dat de mannen in kwestie asiel verkregen omdat ze in hun thuisland vervolgd werden voor hun homoseksualiteit. Maar ineens willen ze wel trouwen met een vrouw, vaak uit het land van herkomst. 'Schijnhomo's' wordt het fenomeen genoemd. Hoe vaak het voorkomt elders in het land, is niet duidelijk.

Antwerps districtsburgemeester Paul Cordy (N-VA) wil andere districten en gemeenten waarschuwen voor het nieuwe verschijnsel. "Ik kan dat niet anders interpreteren dan dat er bij de asielaanvraag een valse verklaring werd afgelegd, dat het hier om een schijnhuwelijk gaat, of dat beide elementen meespelen", klinkt het. "We moeten bekijken of deze praktijken binnen een georganiseerd circuit van schijnhuwelijken vallen."

Er worden steeds meer vluchtelingen erkend op basis van hun geaardheid. in 2015 waren dat er 238, dat is vier procent meer dan in 2014.