Antwerpen gaat toch advies geven in regularisatiedossiers

UNKNOWN
De stad Antwerpen heeft beslist om toch een advies te verstrekken in de regularisatiedossiers waarbij de indieners zich enkel beroepen op duurzame lokale verankering. Dat maakte het schepencollege bekend.

"Van de meer dan 7.000 ingediende aanvragen, zijn er bijna 4.000 dossiers die zich uitsluitend beroepen op duurzame lokale verankering", zegt schepen Monica De Coninck (sp.a). "Dan moeten ze wel kunnen aantonen dat ze sociale banden hebben, bijvoorbeeld door de schoolloopbaan en inburgering van de kinderen. Ze moeten ook één van de landstalen kennen of een cursus hebben gevolgd en bereid zijn te werken. En ze moeten ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien."
 
Steekproef
Een representatieve steekproef voor die 4.000 indieners wees uit dat 88 procent van de aanvragers alleenstaand en kinderloos is, slechts 6 procent heeft kinderen. 57 procent levert geen bewijzen van voldoende verblijfsduur, 56 procent spreekt de taal niet en 49 procent beroept zich ofwel op helemaal niets ofwel enkel op vrienden om sociale banden aan te tonen.
 
Amper 18 procent scoort positief
"Amper 18 procent scoort op de vier criteria van duurzame verankering cumulatief positief", aldus De Coninck. "Daarop besliste het stadsbestuur om toch een advies te formuleren aan de staatssecretaris. Deze cijfers tonen immers aan dat velen onder hen niet of nauwelijks lokaal verankerd zijn. Bij positieve beslissing door de staatssecretaris zouden de gevolgen van deze regularisatie zeer ernstig wegen op de sociale voorzieningen van de stad en op de volledige draagkracht van de stedelijke samenleving." (belga/eb)