Anderlechtse crèche meteen 2 maand gesloten na mogelijke kindermishandeling

Photo News
Het Brussels parket heeft een opsporingsonderzoek geopend naar strafbare feiten die zich zouden hebben afgespeeld in de crèche 'Les Dalmatiens'. Dat meldt parketwoordvoerder Denis Goeman. Eerder waren er reeds onaanvaardbare praktijken aan het licht gekomen. De crèche zal met onmiddellijke ingang 2 maand worden gesloten.

Het ONE, 'Office de la naissance et de l'Enfance', voerde eind maart een plaatsbezoek uit in de crèche nadat het klachten ontving van een ouder en een stagiair. Volgens de krant La Dernière Heure was er in de crèche sprake van kinderen die onder dwang werden gevoed, huilend  in een kast werden opgesloten en tikken kregen op armen of de handen. Ook zouden kinderen onbewaakt zijn alleen gelaten of te slapen gelegd in een afgesloten kamer, zonder babyfoon.

Veiligheidsrisico
Het plaatsbezoek kon niet alle beschuldigingen bewijzen, maar bracht wel een aantal problemen aan het licht. Er waren teveel kinderen in de crèche en de etenstijd duurde te lang. Ook waren er administratieve problemen en bleken kinderen onbewaakt alleen te blijven in een speelzone. Het ONE stelde "onaangepaste opvoedingsmethodes" vast, waarna besloten werd dat er een ernstig risico was voor de veiligheid van de kinderen en de crèche preventief voor twee maand werd gesloten.

Als gevolg van die administratieve sluiting heeft het parket nu een opsporingsonderzoek geopend.