Anderlecht loopt 2 miljoen mis door slecht bestuur

De gemeente Anderlecht is ongeveer twee miljoen euro subsidies misgelopen sinds 1994 door een gebrek aan een rigoureus beheer. De huidige meerderheid wil orde op zaken stellen.

Geen controle
Volgens schepen van Financien, Fabrice Cumps, werden bij een onderzoek naar de verwachte subsidies verschillende lijnen ontdekt die al jaren open zijn, zonder dat de bevoegde ambtenaar gecontroleerd heeft of de subsidies ontvangen zijn. "Concreet is er meer dan twee miljoen euro die we niet meer ontvangen", aldus Cumps. Een som die de gemeente Anderlecht, waarvoor een saneringsprogramma werd uitgewerkt, goed kon gebruiken. (belga/vsv)