Anciaux wil tuchtsancties voor onethisch gedrag in sport

Vlaams minister van Sport Bert Anciaux (spirit) denkt eraan ook tuchtsancties in te voeren voor sporters die zich op het sportveld onethisch gedragen. Wat de minister betreft, zouden bij zeer zwaarwichtige feiten spelers levenslang kunnen worden uitgesloten van deelname aan eender welke sportactiviteit. Dat zei hij in het Vlaams parlement.

Filip Dewinter (Vlaams Belang) ondervroeg Anciaux naar aanleiding van een incident dit weekend op een voetbalveld in Antwerpen. Daarbij sloegen enkele spelers een scheidsrechter met een ijzeren staaf in elkaar. Naar analogie met het decreet op medisch verantwoord sporten, dat vooral het dopinggebruik moet tegengaan, werkt Anciaux aan een decreet op ethisch verantwoord sporten, dat tegen de zomer klaar moet zijn. Dat decreet moet niet alleen geweld, maar ook andere onethische gedragingen aanpakken.

Sancties als uitsluiting gelden voor zeer zware gevallen. Anciaux wil ook clubs en federaties responsabiliseren en met hen doelstellingen vastleggen om ethisch onverantwoord sporten tegen te gaan. (belga/adv)

UNKNOWN