Amper 16 procent Limburgers nog naar de kerk

De Limburger gelooft nog wel maar gaat bijna niet meer naar de mis. Nog 16 procent van de gelovige Limburgers gaat elke zondag naar de kerk. Maar op feestdagen is dit 32 procent, bij huwelijken of begrafenissen liefst 58 procent. (belga/mvl)

UNKNOWN