Amnesty: "Moslims worden gediscrimineerd in België"

De athenea van Antwerpen en Hoboken voerden op 1 september 2009 een hoofddoekverbod in.
PHOTO_NEWS De athenea van Antwerpen en Hoboken voerden op 1 september 2009 een hoofddoekverbod in.
Amnesty Internationaal klaagt vandaag in een rapport de "discriminatie" van moslims aan in verschillende Europese landen, waaronder België, en de politieke recuperatie van "vooroordelen". Amnesty betreurt de Belgische wetgeving die het dragen van de gezichtssluier (boerka) in het openbaar verbiedt. Daarnaast wordt het algemeen hoofddoekenverbod in het Vlaams Gemeenschapsonderwijs als "onaanvaardbaar" bestempeld.

In zijn rapport, dat zich toespitst op Frankrijk, België, Nederland, Spanje en Zwitserland, roept Amnesty de Europese regeringen op "meer te doen tegen de negatieve stereotiepen over moslims, die gediscrimineerd worden, vooral in het onderwijs en op de arbeidsmarkt".

"In plaats van de vooroordelen te bestrijden, moedigen politieke partijen ze laaghartig aan in hun jacht op stemmen", zegt Marco Perolini van Amnesty. "Moslimvrouwen krijgen geen werk, en jonge meisjes mogen de les niet in, simpelweg omdat ze traditionele kledij dragen als de hoofddoek. Mannen kunnen ontslagen worden omdat ze een baard dragen, die geassocieerd wordt met de islam."

De mensenrechtenorganisatie betreurt dat Franse, Belgische en Nederlandse werkgevers moslims mogen discrimineren onder het voorwendsel dat "religieuze of culturele symbolen klanten of collega's storen", wat in strijd is met de Europese wetgeving. "Die wetgeving lijkt inefficiënt, omdat we een hogere werkloosheidsgraad zien bij moslims, vooral bij moslims van buitenlandse origine."

 
In plaats van de vooroordelen te bestrijden, moedigen politieke partijen ze laaghartig aan in hun jacht op stemmen
Marco Perolini (Amnesty International)


In 2011 voerde België een wet in die het dragen van gezichtssluiers in het openbaar verbiedt. Volgens Amnesty is die wet nu in strijd met de mensenrechten.

"Wanneer een vrouw gedwongen wordt om een gezichtssluier te dragen, moet de overheid uiteraard ingrijpen. Vrouwen dwingen om hun gezichtssluier af te leggen is echter niet de correcte methode om vrouwen te beschermen tegen mogelijke dwang om deze te dragen", aldus Eva Berghmans, beleidsverantwoordelijke van Amnesty International Vlaanderen.

Naar Grondwettelijk Hof
De ngo vindt wel dat het recht om een gezichtssluier te dragen kan beperkt worden uit onder meer veiligheidsoverwegingen tijdens demonstraties maar als algemeen principe moet gelden dat een boerka wel toegelaten is. Daarom roept Amnesty op de Belgische wet teniet te doen via het Grondwettelijk Hof of een politiek initiatief.

Ook het algemeen hoofddoekenverbod in het Vlaams Gemeenschapsonderwijs is onaanvaardbaar. Zo'n verbod moet school per school bekeken worden en kan slechts na consultatie van de leerlingen en hun ouders, klinkt het.

De Franse zakenman Rachid Nekkaz betaalde in augustus vorig jaar de 'boerkaboetes' van twee jonge Brusselse moslima's .
REUTERS De Franse zakenman Rachid Nekkaz betaalde in augustus vorig jaar de 'boerkaboetes' van twee jonge Brusselse moslima's .


Vrijheid van expressie

Amnesty zegt ook dat religieuze of culturele symbolen deel uitmaken van de vrijheid van expressie. "Het verbod om kledij te dragen, is geen goede benadering. Een algemeen verbod dreigt de toegang te bemoeilijken van meisjes tot onderwijs, en hun recht op vrijheid van expressie te schenden."

De organisatie klaagt ten slotte de beperkte gebedsmogelijkheden aan voor moslims, onder meer in Zwitserland (zie foto). Daar stemde de bevolking in 2009 tegen de bouw van nieuwe minaretten.

AP