Ambtenaren Regie der Gebouwen betwisten ontvankelijkheid

Het dossier.
BELGA Het dossier.
Op het proces rond de corruptiepraktijken bij de Regie der Gebouwen zijn woensdag de advocaten van drie lagere ambtenaren, controleurs binnen de Regie, aan het woord geweest. Een van hen vroeg de vrijspraak, de andere twee bekenden dat ze commissielonen ontvangen hadden, maar hun advocaten voerden aan dat de strafvordering onontvankelijk was omdat de redelijke termijn overschreden was.

"Mijn cliënt is in november 2005 op pensioen gegaan en werd pas in augustus 2006 voor het eerst verhoord", pleitte een van de advocaten. "Het gaat in zijn geval om feiten die tussen 9 en 16 jaar geleden gebeurd zijn. Bovendien werd hij tijdens het onderzoek nooit in verdenking gesteld en hoorde hij pas in 2011 dat hij vervolgd werd. Hij heeft voor een kleine 12.000 euro aan commissielonen ontvangen en heeft in 2009 al een regeling getroffen met de fiscus."

Ook een tweede advocaat voerde de redelijke termijn aan. "Mijn cliënt is voor het laatst in 2007 verhoord", klonk het. "Hij heeft meteen bekentenissen afgelegd en alles wat hem ten laste wordt gelegd, is gebaseerd op zijn eigen verklaringen. Als een vrijspraak niet mogelijk is, vraag ik een opschorting of hoogstens een straf met uitstel."

De derde ambtenaar hield vol dat hij zich nooit had laten omkopen. "Hij heeft ook tot in 2011 exact dezelfde functie uitgevoerd, zonder enige tucht- of ordemaatregel", pleitte zijn advocaat, "hoewel de Regie van bij het begin toegang had tot het hele dossier. De weinige aannemers die hem beschuldigen, geven ook aan dat ze door de speurders onder druk werden gezet om belastende verklaringen af te leggen."