Ambtenaren Regie der Gebouwen aangehouden voor corruptie

UNKNOWN

Het Leuvense gerecht heeft drie ambtenaren van de Regie der Gebouwen aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte, omkoping en belemmering van de vrijheid van inschrijving of opbod. Het gaat om het districthoofd van de Leuvense afdeling van de Regie en twee controleurs. Een van de verdachten zou bekend hebben dat er prijsafspraken gemaakt waren met aannemers maar alle drie ontkennen ze de omkoping.

Het onderzoek door het Leuvense gerecht is een afsplitsing van het grotere onderzoek naar corruptie bij de Regie der Gebouwen dat in Brussel wordt gevoerd, zo meldt het Leuvense parket. In dat onderzoek hadden een aantal aannemers verklaringen afgelegd over de Leuvense buitendienst van de Regie. Enkele ambtenaren van die dienst zouden aannemers bevoordeeld hebben bij de gunning van werken en zouden in ruil daarvoor een commissie gekregen hebben. Die zou een percentage bedragen hebben van het bedrag dat aan de werken werd besteed.

Op basis van die verklaringen vorderde het Leuvense parket in december 2007 een gerechtelijk onderzoek. Dinsdag vielen speurders dan binnen in de woningen en kantoren van vijf ambtenaren van de Leuvense buitendienst en in hun kantoren. De huiszoekingen gebeurden door de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie (CDBC) en de Leuvense Federale Gerechtelijke Politie.

Die pakten de vijf ambtenaren mee voor verhoor. Bij die verhoren maakte een van de verdachten gewag van prijsafspraken met een aantal aannemers maar verder ontkenden allen enige vorm van corruptie. De onderzoeksrechter hield dinsdagnacht uiteindelijk drie ambtenaren aan.

Gisteren werden dan nog verdere huiszoekingen en andere onderzoeksdaden uitgevoerd. Ook de volgende dagen zouden er nog operaties plaatsvinden, aldus het parket. Daarbij zullen onder meer de betrokken aannemers verhoord worden. (belga/sps)