Ambtenaar krijgt 211.000 euro om 11 jaar thuis te zitten

Dirk Martens. (archieffoto)
photo_news Dirk Martens. (archieffoto)
Ambtenaar Dirk Martens (58) mag voor de tweede keer langs de Antwerpse stadskassa passeren. De man die eerder al 5 jaar doorbetaald werd terwijl hij doodleuk "op werk zat te wachten", krijgt na 10 jaar procederen over zijn ontslag ook nog eens zes jaar achterstallig loon betaald. Eindsom: 211.000 euro om 11 jaar thuis te zitten.

Pure kafka. Anders kan je het verhaal van Dirk Martens niet noemen. "Mijn cliënt wordt al die jaren in de steek gelaten", zegt zijn advocaat François Lebacq. "De stad pest hem en knijpt hem dood. Nergens kan hij aankloppen voor een uitkering. En de schuld ligt volledig bij de stad." Daar is het hof van beroep het volledig mee eens. Door het ontslag van Martens eind 2005 heeft de stad zich ferm vergaloppeerd en daar krijgt het 10 jaar later de gepeperde rekening voor gepresenteerd. 

Martens werkte al sinds 1980 voor de stad Antwerpen en ging in 1987 aan de slag bij het 'Echt Antwaarps Theater' als decorbouwer en klusjesman. Onder de leiding van Ruud De Ridder stond Dirk ook zelf mee op de planken en kreeg hij rolletjes op tv. Zijn bekendste, Achmed de ober in 'Chez Bompa Lawijt', bezorgde hem in 1996 nog de titel van 'Snor van het Jaar'. In 2000 stuurde Ruud De Ridder 'Achmed' echter naar huis. Een officiële ontslagbrief is er nooit gekomen. Vergeten? Verkeerd gestuurd? Martens hield zich koest en hij wachtte thuis op een telefoontje van het Echt Antwaarps Theater of van de stad om terug te 'mogen' werken.

Eigen schuld

Vijf jaar lang betaalde de stad Martens elke maand netjes zijn loon uit. In totaal: 95.215 euro. Tot alles eind 2005 aan het licht kwam. Het toenmalige stadsbestuur van Antwerpen reageerde gepikeerd. Martens werd prompt ontslagen, omdat hij afwezig was zonder geldige reden. De stad eiste ook het brutoloon voor al die jaren - 155.046 euro -terug.

Het hof van beroep besliste in 2010 dat Martens het loon niet moest terugbetalen. "De stad is zelf nalatig geweest en heeft tekortgeschoten in wat als behoorlijk bestuur beschouwd kan worden", luidde de motivering toen.

Martens had zijn ontslag ook aangevochten en hij haalde zijn gelijk bij de Raad van State. Dat gebeurde wel pas in 2011. Zes jaar na zijn ontslag.

Noodgedwongen moest de stad Martens weer in dienst nemen. "Ik ben dan een half jaar onthaalbediende geweest in het zwembad van Merksem, maar de stad had al meteen een tuchtprocedure opgestart." In november 2011 werd Martens een tweede keer ontslagen. Deze keer wel volgens de regels van de kunst.

Pand verkocht

"Dat betekent wel dat mijn cliënt recht heeft op het loon van eind 2005 tot november 2011", legt zijn advocaat Frans Lebacq uit die de stad terug voor de rechtbank sleepte. Voor Dirk is dit arrest superbelangrijk. "Ik heb er mijn historisch pand in Antwerpen voor moeten verkopen", zucht Dirk. "En door heel deze zaak heb ik geen recht op een uitkering. Al sinds 2005 is dat bezig."

Het hof van beroep heeft de stad nu veroordeeld om 116.250 euro aan Dirk Martens te betalen: het loon vanaf het onterechte ontslag eind 2005 tot de vernietiging van dat ontslag in juni 2011.

"Dat is bangelijk nieuws", reageert Dirk Martens. "Al die jaren van processen en van onzekerheid: het was om zot van te worden. Eindelijk heb ik goed nieuws gekregen. Dit doet echt veel deugd. Nu heb ik terug iets om naar uit te kijken, want de laatste jaren zijn voor mij heel zwaar geweest."