Alle kinderen en scholieren kunnen voltijds naar school op 1 september

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA)
Photo News Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA)
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft met de onderwijskoepels en de experten van de GEES (de groep van experts die belast is met de exitstrategie) samengezeten om te bepalen hoe de eerste dagen van het nieuwe schooljaar gekleurd zullen zijn. Er is beslist dat de scholen zullen starten met code geel. Alle leerlingen, van kleuter tot secundair, zullen vijf dagen per week naar school kunnen bij de start van het nieuwe schooljaar. Maar daarna kan lokaal van dat principe afgeweken worden indien de pandemiesituatie acuut is.
Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

De verschillende stakeholders van het onderwijs houden dus vast aan code geel voor het volledige onderwijs (gewoon en buitengewoon kleuter-, lager, voltijds en deeltijds secundair, hoger, volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs). Maar de invulling van code geel is wel wat gewijzigd.

In code geel kunnen alle kinderen nu wél voltijds naar school - in plaats van slechts vier dagen voor de tweede en de derde graad van het middelbaar. De beperkte epidemiologische impact van de ene schoolvrije dag op woensdag weegt onvoldoende op tegen de organisatorische en pedagogische neveneffecten zodat in code geel standaard wordt uitgegaan van een vijfdaagse schoolweek.

“Het uitgangspunt voor de heropstart van de scholen in september is en blijft het garanderen van het recht op leren van elk kind, elke leerling in het kleuter-, lager en secundair onderwijs”, stelt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). “Dat recht willen we maximaal beantwoorden door les in de klas, gegeven door de leerkracht. Een digitaal aanbod vormt een uitstekende aanvulling maar echt afstandsonderwijs is louter een alternatief wanneer de veiligheidsvoorschriften zulks vereisen.”

Concreet wordt code geel verstrengd. In de klas moeten mondmaskers altijd gedragen worden in het secundair onderwijs, het volwassenonderwijs, het deeltijdskunstonderwijs (vanaf 12 jaar) en het hoger onderwijs. Het dragen van een mondmasker is evenwel niet nodig bij pauzes of sportactiviteiten. Ook wordt strenger toegekeken dat er geen mensen in de scholen komen die er niet moeten zijn, en worden de activiteiten buiten de schoolmuren teruggeschroefd.

Code oranje wordt aangepast voor de eerste graad van het secundair onderwijs. Deze leerlingen kunnen, gelet op de beperktere impact op de transmissie van het virus en pedagogische overwegingen, in code oranje ook vijf dagen naar school. Voor de tweede en derde graad betekent dit vijftig procent van de onderwijstijd op school - er zal week om week gewerkt worden. Kwetsbare leerlingen uit de tweede en derde graad worden in code oranje wel op school uitgenodigd.

Sowieso verwelkomen alle scholen in deze eerste lesweek – in functie van een vlotte opstart van het schooljaar – alle leerlingen op school, inclusief de tweede en derde graad.

Enkel in gemeenten waar de pandemiesituatie acuut is, kan daarna worden overgeschakeld naar code oranje. Dat houdt in dat het secundair onderwijs, het hoger onderwijs, volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs in die specifieke gemeenten schakelen naar code oranje indien dit door de lokale crisiscel is beslist op basis van data van evaluatiecel Celeval én de minister van Onderwijs hiermee akkoord is gegaan.

Welke scholen eventueel code oranje krijgen, ligt nog niet vast. Weyts houdt er rekening mee dat dat in sommige gemeenten zal gebeuren. Volgende week zou daarover meer duidelijkheid moeten zijn.

Lieven Boeve: “Evenwicht tussen veiligheid en onderwijs”

Het Katholiek Onderwijs is tevreden met de vereenvoudiging van de schoolorganisatie. “We zijn blij dat we een nieuw evenwicht vinden tussen veiligheid en onderwijs. We slagen erin om, in het belang van onze jeugd, leerlingen nog meer op school te verwelkomen dan tot nu was voorzien. Voor de schoolorganisatie nemen we een pak last van de schouders weg. We vragen hiervoor wel een stevig engagement. Van de onderwijssector, in het bijzonder de leerlingen en het personeel, maar ook van de brede samenleving. Dit gaat om de toekomst van de jongsten in onze samenleving. Laten we deze kans met beide handen grijpen”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Raymonda Verdyck: “Maximale kansen bieden aan onze leerlingen”

“We zijn heel tevreden dat we het schooljaar met alle leerlingen kunnen starten”, zegt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. “Zowel op cognitief als sociaal vlak is het heel belangrijk om de leerlingen secundair onderwijs vijf volle dagen per week op school te kunnen ontvangen. Dat ook de eerste graad in alle scenario’s vijf dagen naar school kan blijven gaan, stemt ons zeer tevreden. Het stelt ons in staat om maximaal kansen te bieden aan onze leerlingen.”

“Onze leerkrachten hebben de laatste maanden van het schooljaar ontzettende inspanningen geleverd om het leren maximaal mogelijk te maken. Naar school kunnen gaan maakt een wezenlijk verschil. Zo kunnen we alle leerlingen bereiken en bovendien krijgen alle leerlingen er de nodige ondersteuning. Ook is de sociale component en het welbevinden belangrijk, leerlingen hebben nood aan contacten met hun leeftijdsgenoten. De school is een ideale plek om samen te leren samenleven.”

“De veiligheid komt niet in het gedrang, deze aanpak werd uitgewerkt in overleg met de virologen”, stelt Verdyck nog. “De draaiboeken die werden opgesteld voor de zomervakantie en de daarin opgenomen veiligheidsmaatregelen blijven van kracht. De uitgewerkte aanpak voor de start van het schooljaar biedt alle garanties voor een veilige heropstart. Naast het garanderen van leerrecht voor al onze leerlingen staat immers ook de veiligheid en de gezondheid voorop.”

VCOV: “Snel duidelijkheid gekregen”

“We zijn blij dat we snel duidelijkheid hebben gekregen over de manier waarop de scholen zullen heropstarten. Dat perspectief is iets waarop vele ouders zaten te wachten”, zegt Karolien Bouchet van de Vlaamse Confederatie van Ouderverenigingen (VCOV). “En uiteraard vinden we ook wat er is beslist heel positief.”

Karolien Bouchet zegt dat uit een recente interne enquête bleek dat de grote meerderheid van de ouders erop rekende dat de scholen ‘zo normaal mogelijk’ zouden heropenen in september. “Er is een kleine minderheid van ouders die wat angstig is, en die zegt liever op thuisonderwijs of afstandsonderwijs te vertrouwen, maar dat is een beperkte groep”, klinkt het.

Voorts is het voor de woordvoerster van de ouderverenigingen ook belangrijk dat de regels van hygiëne en handen wassen, goede verluchting en ontsmetten worden gehandhaafd en nagevolgd.” 

VLVO: “Tevreden met heropstartscenario”

Marie-Jeanne Baelmans, directeur van de Vereniging Leidinggevenden Vlaams Onderwijs (VLVO), is erg blij met het scenario voor de heropstart van de scholen zoals dat in de vooravond is bekendgemaakt door minister van Onderwijs Ben Weyts.

“De scholen hadden al in juni de nodige onderrichtingen in verband met de kleurcodes gekregen, en wat er nu is beslist, verschilt niet zoveel met wat er voorzien was”, zegt Baelmans.”In het middelbaar zal men zich wat meer moeten aanpassen, maar ook daar wist men wat men kon verwachten.”

Onderwijsvakbond: “Blij met verstrengingen”

De christelijke onderwijsvakbond COC is tevreden dat er in de regeling voor de opening van de scholen ook enkele verstrengingen van de coronamaatregelen zijn opgenomen. Dat zegt secretaris-generaal Koen Van Kerkhoven.

De vakbond drong bijvoorbeeld aan op een verstrengde mondmaskerregeling, en die komt er ook. Mondmaskers zijn voortaan verplicht tijdens de lessen in het middelbaar, in het deeltijds kunstonderwijs en het hoger onderwijs. Daarnaast wordt in alle scholen de toegang van derden beperkt, en zullen schooluitstappen beperkt worden.

“Er is al nieuw overleg gepland volgende week. We gaan onze afgevaardigden ontmoeten in de laatste week van augustus om te horen hoe de voorbereidingen lopen en of er nog zorgen zijn”, aldus Van Kerkhoven. “We blijven ook adviseren dat scholen zich voorbereiden op alle kleurcodes.” De vakbonden zullen ook betrokken worden bij de lokale risico-analyses, zegt hij.
99 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • Jill VanHengel

  En ik mag gaan werken ook tussen 300 mensen. Zonder mondmasker. Maar ik mag niet op straat lopen zonder mondmasker en niet met mijn vrienden een feestje bouwen. Op wat slaan die regels nu eigenlijk.

 • Thomas Hamerlijnck

  En, draait de economie dan beter ? Of wordt er pro forma 'gewerkt' voor het BNI, met grote kosten en een groter infectierisico ? Weyts werkt wellicht geen 4 dagen per week. Het virus eveneens.

 • Suzy de Boer

  Ik versta de 2 verdieners echt wel dat ze de kinderen naar school willen brengen en terecht. Maar versta mij ook, ik heb namelijk een laag immuunsysteem en zou niet graag covid-19 krijgen. Mijn kids leren voor zorgkunde en verpleegkunde. Ouders zouden een keuze moeten kunnen maken of oudere kinderen ook. Ga aub niet te soepel over covid-19 en blijf allemaal gezond!

 • Jan Maarten

  "een mondmasker is evenwel niet nodig bij pauzes of sportactiviteiten" ? Juist daar waar het meeste risico is door overdracht door aanraking, speeksel en zweet. Je houdt het niet voor mogelijk, arm België.

 • Marc Roelandt

  Dus als ik het goed begrijp is het de omgekeerde wereld ivm de horeca! In de klas aandoen op een stoel zittend met 1,5m afstand. In een café hoeft het niet op een stoel zittend. Tijdens de pauzes mogen ze afgezet worden. In de horeca moeten ze opgezet worden. Begrijpen wie begrijpen kan