Al minstens twee cassatieberoepen aangetekend in dossier-Aquino

BELGA
In het dossier van de Maasmechelse familie Aquino zijn al minstens twee partijen in cassatie gegaan tegen het arrest van de Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) van 3 februari. De KI had geoordeeld dat er na nieuw onderzoek geen onregelmatigheden waren in de bijzondere opsporingsmethoden tijdens het drugsonderzoek naar de Maasmechelse familie, maar tegen dit arrest gaan Silvio en Mario Aquino in cassatie. Mogelijk volgen nog andere partijen.

Dat bevestigden vandaag hun raadslieden Sven Mary en Philip Daeninck. De KI moest een bijkomende controle op de bijzondere opsporingsmethoden (BOM) uitvoeren, nadat de verdediging voor de correctionele rechtbank van Hasselt was komen aanzetten met nieuwe stukken, waaronder mails, waaruit zou moeten blijken dat er een burgerinfiltrant was ingezet. Die zou de opdracht hebben gekregen om de organisatie een cocaïnelijn te laten opzetten.

De advocaten van de beklaagden dienden klacht in tegen de speurders en hadden de rechtbank gevraagd om de strafvordering onontvankelijk en nietig te verklaren. De rechters in Hasselt velden op 24 oktober een tussenvonnis, waarin ze het dossier voor een bijkomende BOM-controle naar de KI stuurden. Die had vroeger al geoordeeld dat het onderzoek correct verlopen was, maar volgens de verdediging beschikte de KI toen niet over alle informatie. Na een grondig heronderzoek op basis van de nieuwe stukken werden geen onregelmatigheden gevonden wat betreft de bijzondere opsporingsmethoden. Er was volgens Nico Snelders, perswoordvoerder van het hof van beroep, dus geen sprake van een burgerinfiltrant. De verdediging nuanceerde dit arrest van de KI.

Op 6 maart buigt de rechtbank in Hasselt zich opnieuw over het dossier, maar het is afwachten of de rechtbank op een uitspraak van het hof van cassatie wacht, dan wel het dossier gewoon zal behandelen. De Hasseltse rechters hoeven niet per se te wachten op het cassatie-arrest. In het proces, dat op 2 september 2014 in Hasselt begon, staan 38 partijen terecht voor vermeende smokkel van 2,4 ton cocaïne vanuit Latijns-Amerika. De hoofdverdachten zijn de Maasmechelse broers Aquino.