Al evenveel regularisaties dit jaar als in heel 2009

In de eerste helft van 2010 zijn ongeveer 14.000 personen geregulariseerd, evenveel als in heel 2009. In 2008 waren het er nog 8.000. Dat zei Freddy Roosemont, directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), bij de voorstelling van het activiteitenverslag 2009 van Binnenlandse Zaken.

Sinds de tweede helft van 2009 is er een forse stijging, gezien de instructie van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie aan de DVZ, met een lijst voorwaarden voor regularisatie. Roosemont zegt dat de grote bulk van regularisaties nu wel voorbij is. Qua asielaanvragen was er tussen 2008 en 2009 een stijging van 12.000 naar 17.000. Volgens Roosemont is er geen sprake van een aanzuigeffect. "De situatie in de landen van origine veranderde", luidt het. "Ook de situatie in andere Europese landen is gewijzigd. Zo veranderde Zweden zijn beleid naar Irakezen toe. Het aantal aanvragen zal niet meer stijgen, maar ook niet zakken onder het niveau van 2008."
 
Uitzettingen
Het aantal verwijderde personen in 2009 bleef stabiel op ongeveer 8.000 personen. Het gaat daarbij zowel om gedwongen als vrijwillige uitzettingen, en om personen die naar de grens werden teruggestuurd. Terwijl er in 2008 220.000 visa aangevraagd werden voor kort verblijf, waren dat er in 2009 nog 200.000. Roosemont wijt dat aan de financiële crisis, waardoor minder gereisd wordt.
 
Schijnhuwelijken
Het aantal onderzochte schijnhuwelijken in 2009 bedroeg ongeveer 10.000. In 2006 waren er nog zo'n 6.000 vragen van parketten, in 2007 waren het er 9.000, wat hetzelfde bleef in 2008. (belga/lpb)