Akkoord over nieuwe regels voor binnenlandse adoptie

THINKSTOCK
De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels rond binnenlandse adoptie. Het decreet voorziet in een duidelijk adoptietraject met beroepsprocedure, stemt de voorbereiding van interlandelijke en binnenlandse adoptie op elkaar af, fuseert de bestaande adoptiediensten tot één organisatie en geeft de geadopteerde het recht op inzage in zijn dossier.

Iedere geadopteerde krijgt volgens het voorstel het recht op informatie over zijn afkomst, in functie van zijn leeftijd en maturiteit. Geboorteouders krijgen het recht op niet-identificeerbare informatie over de geadopteerde via de adoptiedienst.

"Met dit decreet geven we het adoptiekind recht op informatie over zijn afkomst, zorgen we voor duidelijke en flexibele procedures voor kandidaat-adoptanten en garanderen we een onafhankelijke begeleiding van de geboorteouders bij het maken van een ingrijpende keuze", zegt N-VA-parlementslid Lorin Parys, zelf een adoptieouder.

Met dit decreet geven we het adoptiekind recht op informatie over zijn afkomst

Lorin Parys (N-VA)

Beroepsprocedure

Er komt ook een duidelijk adoptietraject met beroepsprocedure. "Vandaag beslist de rechter over de geschiktheid van kandidaat-adoptieouders, soms tot een jaar nadat een kind geadopteerd is. De nieuwe regels voorzien in een geschiktheidsvonnis - en dus ook een beroepsmogelijkheid - alvorens een kind wordt toegewezen aan adoptieouders", legt CD&V-parlementslid Katrien Schryvers uit.

Het voorstel stemt de voorbereiding tussen de interlandelijke en de binnenlandse adoptieprocedures op elkaar af. "Momenteel zijn beide situaties immers ongelijk geregeld, terwijl de feitelijke en juridische situatie van ouders en kinderen niet verschillen. Dit nieuwe decreet maakt het mogelijk om tijdens de voorbereiding te wisselen tussen binnenlandse en interlandelijke adoptie", zegt Open Vld-parlementslid Emmily Talpe.

N-VA-parlementslid Lorin Parys.
BELGA N-VA-parlementslid Lorin Parys.

Eén adoptiedienst

De vier bestaande adoptiediensten, verantwoordelijk voor zowat dertig binnenlandse adopties per jaar, fuseren tot één adoptiedienst. "De raad van bestuur van die nieuwe adoptiedienst en de werking ervan zal pluralistisch samengesteld zijn en werken met respect voor iedere ideologische overtuiging", klinkt het. Zelfstandige adoptie - zonder tussenkomst van een adoptiedienst - zal niet meer mogelijk zijn.

In het najaar zullen de meerderheidspartijen ook interlandelijke adoptie evalueren.

Zelfstandige adoptie - zonder tussenkomst van een adoptiedienst - zal niet meer mogelijk zijn