Agressie tegen personeel NMBS gedaald

belga
Na een toename van het aantal gevallen van agressie tegen NMBS-personeel van 1.233 in 2014 tot 1.252 in 2015 is het aantal nieuwe gevallen vorig jaar opnieuw gedaald tot 1.040. In 2013 werden nog 1.276 gevallen geregistreerd. Dat blijkt uit het antwoord van federaal minister van Mobiliteit François Bellot op een schriftelijke vraag van Emmanuel Burton (MR).

Vorig jaar werden 166 feiten van slagen en verwondingen geregistreerd tegenover 203 in 2015. Vooral het treinpersoneel (145) gevolgd door perronpersoneel (14), verkoops- (4) en ander personeel was hiervan het slachtoffer. Ook het aantal feiten, waarbij 'licht geweld' gebruikt werd, daalde in 2016 van 265 tot 219. Voorts was er vorig jaar een forse daling van het aantal bedreigingen en beledigingen van respectievelijk 498 tot 401 en van 286 tot 254. Telkens was opnieuw vooral het treinpersoneel slachtoffer.

Masterplan
Om de agressie tegen het personeel in te dijken voerde de NMBS een 'masterplan anti-agressie' in dat een vijftigtal maatregelen bevat die zowel gericht zijn op het verkleinen van het risico op agressie als op de opvang van slachtoffers. Met de politiediensten werden samenwerkingsakkoorden afgesloten met betrekking tot de veiligheid in en rond de stations. Treinbegeleiders krijgen tijdens hun beroepsopleiding bovendien een vorming rond conflictbeheer en omgaan met diversiteit. In het kader van het masterplan werd nog een specifieke opleiding ingevoerd rond 'het herkennen van moeilijke situaties'.