Agenten Molenbeek melden zich collectief "ziek": dan toch geen controlearts

De agenten van politiezone Brussel-West die zich ziek hebben gemeld krijgen toch geen bezoek van een controlearts. Dat is afgesproken tijdens het overleg tussen de korpschef, de burgemeester van Sint-Agatha-Berchem en de vakbondsafvevaardigde deze voormiddag. "Omdat de avondploeg zich bereid heeft getoond om te werken, zal de controlearts bij wijze van toegeving niet langskomen", verduidelijkt korpschef Johan De Becker na afloop van het overleg. De vakbond is tevreden over de aangekondigde maatregelen, die komende maandag zullen worden besproken door het politiecollege. "Er zijn enkele voorstellen gedaan om het werk beter te verdelen tussen verschillende diensten", zegt vakbondsafgevaardigde Kris Verstraeten. De avond- en weekendploeg zouden gewoon aan het werk gaan. "De dienstverlening naar de bevolking toe is verzekerd", aldus nog De Becker.

Alle agenten die gisterenavond aan hun nachtdienst moesten beginnen in politiezone Brussel-West hebben zich collectief ziek gemeld. Onder meer de zware werklast in Molenbeek, dat onder de politiezone valt, en de overuren die daartoe leiden, zouden de oorzaak zijn. Uiteindelijk kon er op de valreep voor alle agenten vervanging gezocht worden.

Normaal moesten de 34 agenten gisterenavond om 21.30 uur aan hun dienst beginnen, maar via berichtenapp Whatsapp meldden ze zich collectief ziek bij de korpsleiding. Toch kon de collectieve afwezigheid opgevangen worden, zegt korpschef Johan De Becker. "We hebben de afwezigen allemaal vervangen met agenten uit de wijkafdelingen, die normaal om 22 uur sluiten."

"Kan niet door de beugel"

Al is de korpschef niet te spreken over de actie van zijn agenten. "Zulke acties kunnen niet door de beugel. Ze hebben een lacune gevonden in hun statuut door zich ziek te melden. De actie is overigens niet gedragen door de vakbonden. Normaal gesproken moeten acties worden aangekondigd zodat we kennis kunnen nemen van de eisen. Dat is niet gebeurd."

Toch spreekt Kris Verstraeten, politieman in Molenbeek en vakbondsafgevaardigde voor het VSOA zijn begrip uit. "Een spontane actie van mensen die helemaal kapot gewerkt zijn", zegt hij. "Op een totaal van 24 hoofdinspecteurs ontbreken er 11; op een totaal van 140 inspecteurs zijn er 32 tekort", zo schetst hij het personeelstekort in de zone.

Photo News

Korpschef: "Dringend versterking nodig"

Korpschef Johan De Becker erkent het personeelstekort en de moeilijke omstandigheden van het personeel. Er zijn weliswaar extra agenten beschikbaar van de federale politie in het kader van het Kanaalplan, maar dat zijn er niet altijd genoeg. "Soms heb ik 50 agenten extra, soms maar 20. Dat verschilt van dag tot dag, omdat de agenten van de federale politie niet gebonden zijn aan onze zone. Er moet wat meer stabiliteit komen", vindt De Becker. "In deze delicate zone kan ik me niet permitteren om elke dag nieuwe gezichten te zien."

Een oplossing voor het personeelstekort in de zone ziet de korpschef niet meteen. Pas in mei, wanneer studenten van de politieschool afstuderen, kunnen er nieuwe agenten worden aangeworven. "De gemeenten van de politiezone hebben voor 2017 wel extra geld vrijgemaakt en ook het Brussels Gewest maakte budget vrij voor de politiezones. Maar de vijver is momenteel leeg." 

Vakbondsafgevaardigde van het VSOA Kris Verstraeten gaat met open vizier het gesprek aan met de korpschef. "De mensen zijn de hoge werkdruk beu. Er moet een betere verdeling komen van de werklast", klinkt het.

Johan De Becker, korpschef van politiezone Brussel-West.
BELGA Johan De Becker, korpschef van politiezone Brussel-West.

"Het federale niveau doet wat het kan"

"Vanuit het federale niveau doen we wat we kunnen om de werking van de lokale politiezone Brussel-West, waar Molenbeek deel van uitmaakt, te ondersteunen", zegt de woordvoerder van Jambon.

Jambons woordvoerder toont alle begrip voor de zware werkdruk in Brussel-West. "Iedereen is zich daarvan bewust", zegt hij. "Dankzij het Kanaalplan is een contingent van 50 mensen vanuit de federale politie ter versterking van de lokale zone gekomen, al spreekt het voor zich dat die 50 mensen ook niet altijd beschikbaar zijn."

De woordvoerder wijst er verder wel op dat de lokale zones de verantwoordelijkheid zijn van de lokale autoriteiten. Eind december had de Molenbeekse burgemeester Françoise Schepmans gepleit voor een herziening van de federale dotaties voor de politiezones. Verhoudingsgewijs krijgt Brussel-West de laagste federale dotatie van alle Brusselse zones. Schepmans wees er toen op dat de verdeelsleutel gebaseerd is op bevolkingcijfers uit 2001. Bij Jambon is te horen dat er geen sprake is van een herziening. "Die dotatie is maar een van de hefbomen waarover de lokale zones beschikken, en die ligt structureel verankerd. Het is onmogelijk daar op korte termijn wijzigingen aan aan te brengen."

Volgens de woordvoerster van de zone is de dienstverlening op geen enkel moment in het gedrang gekomen. "De vijf gemeentelijke afdelingen hebben samen met de antibanditismebrigade en de brigade die de veiligheid in het openbaar vervoer verzekert de taken van de interventiedienst overgenomen. Momenteel zijn er zeven ploegen op het terrein."

Jan Jambon (N-VA).
Photo News Jan Jambon (N-VA).

'Vanuit het federale niveau doen we wat we kunnen om de werking van de lokale politiezone Brussel-West, waar Molenbeek deel van uitmaakt, te ondersteunen'

Woorvoerder Jan Jambon