ACV wil basisbaan voor werklozen die twee jaar tevergeefs werk zoeken

Thinkstock
De christelijke vakbond ACV stelt voor om werklozen die na twee jaar lang zoeken nog geen job hebben gevonden een 'basisbaan' te geven. Dat zegt nationaal secretaris Ann Vermorgen in Het Nieuwsblad. N-VA is geen voorstander van de plannen.

Het kan bijvoorbeeld gaan om zwerfvuil opruimen, toezichthouden op bus of tram, natuurgebieden onderhouden of helpen in de refter van een bejaardentehuis. Eenvoudige jobs die er nu niet zijn, maar wel een maatschappelijke meerwaarde hebben. De christelijke vakbond wil ze, tegen de betaling van het minimumloon, aanbieden aan langdurig werklozen.

Zelfvertrouwen

De basisbaan zou geen verplichting worden. Het voordeel voor de werklozen is wel dat ze niet langer in een werklozenstatuut zitten en een contract van onbepaalde duur krijgen. Het loon is wel heel beperkt, gemiddeld 1.700 euro bruto per maand. Bedoelig is vooral het zelfvertrouwen van de werklozen aan te wakkeren, als opstap naar een betere baan, aldus Vermorgen.

ACV voorziet dat de Vlaamse overheid de lonen betaalt. De vakbond stelt voor om met 25.000 basisbanen te beginnen. De kostprijs, uitgespaarde werkloosheidsuitkering inbegrepen, is 285 miljoen. "Wat relatief is, als je weet dat de dienstencheques 1,2 miljard kosten", aldus Vermorgen. 

N-VA is alvast geen voorstander van de plannen. "Op die manier verstop je werkzoekenden in subsidiejobs", zegt parlementslid Axel Ronse. Ook partijgenoot en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters is het voorstel niet genegen. "Wij zijn geen voorstander van door de overheid gesubsidieerde banen, wel van gerichte ondersteuning, opleiding en korte werkervaringen", klinkt het.

N-VA-parlementslid Axel Ronse.
belga N-VA-parlementslid Axel Ronse.

"Schuldig verzuim"

"Onze bedrijven schreeuwen om goed opgeleid talent. Niet investeren in onze langdurig werklozen en ze 'parkeren' in gesubsidieerde jobs is schuldig verzuim. Dat was de lijn van het PS model en staat haaks op de ambitie van de Zweedse coalitie."

"Vorig jaar keurde het Vlaams Parlement trouwens het decreet tijdelijke werkervaring goed dat voorziet in ambitieus programma aan stages en opleidingen op de werkvloer voor langdurig werkzoekenden", besluit Ronse.

"We hebben net alle instrumenten hervormd en gezorgd dat mensen niet eeuwigdurend in statuten blijven hangen. Dit voorstel creëert weer een nieuw statuut zoals de oude PWA's, gesco's, WEP plus, DAC's enzovoort", zegt minister Muyters. "We hebben die net afgeschaft omdat mensen daarin bleven hangen en niet doorgroeien naar andere jobs. We gaan de fouten van het verleden niet herhalen. In de statistieken beginnen ook langdurig werkzoekenden het beter te doen dan in het verleden. Dat bewijst dat onze aanpak de juiste is. Bovendien heeft de private sector het steeds moeilijker om mensen te vinden".

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA).
belga Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA).

We gaan de fouten van het verleden niet herhalen

Minister Muyters

Kortdurende werkervaringen

Langdurig werkzoekenden moeten via kortdurende werkervaringen opnieuw hun weg kunnen vinden, zegt Muyters nog. Per 1 januari starten nieuw uitgewerkte maatregelen zoals het nieuwe wijkwerken en de tijdelijke werkervaring starten. "Laat die instrumenten maar eerst werken", zegt Muyters.