ACV: "Overleg zolang het kan, acties als het moet"

EPA
ACV wil ingaan op de uitnodiging van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) om rond de tafel te gaan zitten om oplossingen te bereiken over de veiligheidsproblemen op Brussels Airport, maar de vakbond houdt wel mogelijke nieuwe acties achter de hand. "Daarnaast moet ook Binnenlandse Zaken betrokken worden bij de gesprekken", vindt vakbondsverantwoordelijke Kurt Callaerts van ACV.

"Wij willen een oplossing die realistisch is voor alle medewerkers van de luchthaveninspectie, de luchthavenbeveiliging én de controlekamer. Als we alle problemen willen aankaarten die zich al opstapelen sinds 2012 en zelfs lang daarvoor, dan is niet enkel het kabinet-Galant bevoegd, maar moet ook met de minister van Binnenlandse Zaken worden gesproken", zegt Callaerts.

Ook de werking van het Directoraat-Genaeraal Luchtvaart (DGLV) en de tekortkomingen daar zijn een essentieel onderdeel van een oplossing, vindt ACV-Transcom. "We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de leiding van de FOD Mobiliteit en Vervoer door haar 'reorganisatie' van het DGLV in 2014 bewust het immobilisme in de hand heeft gewerkt met een verdoken agenda in het achterhoofd", aldus Callaerts.

Callaerts vindt dat de vakbond eerst effectief aan tafel moet gaan zitten met de actoren die oplossingen kunnen bieden en de stilaan Gordiaanse knoop op Zaventem kunnen ontwarren. Toch houdt ACV een stok achter de deur. "Overleg zo lang het kan, actie voeren als het moet", zegt Callaerts. "We zullen niet aarzelen om effectief naar het wapen van de actie te grijpen op de momenten dat het nodig is. Daar zijn nog mogelijkheden genoeg toe. Er komen ook na deze zomer nog momenten genoeg waarbij acties doeltreffend georganiseerd kunnen worden."