ACV en ACOD nemen deel aan actiedag Europese spoorbonden

In het kader van de actiedag van de Europese spoorbonden op dinsdag 13 april nemen het ACV en de ACOD deel aan een actie in Rijsel. Het ACV zal ook zijn collega's in Luxemburg steunen. De onafhankelijke spoorvakbond OVS neemt niet deel aan de acties. In België vinden er dus geen acties plaats. Dat stelden de vakbonden vandaag.
 
De European Transport Workers' Federation (ETF) organiseert op dinsdag 13 april een actiedag die voornamelijk gericht is tegen de Europese liberalisering van het goederenvervoer per spoor. Het ACV en de ACOD nemen deel aan een manifestatie in Rijsel, aan het European Railway Agency, de technische rechterarm van de Europese commissie.
 
De vakbonden laken vooral het werkgelegenheidsverlies in hun sector en de verslechtering van werkomstandigheden. Ze zullen respect vragen voor de collectieve arbeidsovereenkomsten en de rechten van het spoorwegpersoneel. Ze pleiten er ook voor dat de overheid investeert in geïntegreerde en betaalbare openbare spoorwegen.
 
Naast de Belgische vakbonden zijn dinsdag ook de bonden uit Oostenrijk, Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Spanje en Zwitserland op de afspraak. (belga/ka)