Activeringsuitkering kan Vandenbroucke niet bekoren

UNKNOWN

Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke (sp.a) is niet gewonnen voor het voorstel van Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) om de gewesten een activeringsuitkering te laten uitbetalen bovenop de federale werkloosheidsuitkering. Hij heeft vragen bij de complexiteit ervan en pleit voor het behoud van één federale uitkering. "Het is best dat slechts één overheid bevoegd is voor het geld dat mensen op hun bankrekening krijgen", zegt hij.

Bevoegdheden
De gewesten zouden volgens de sp.a-minister wel volledig bevoegd moeten worden om te bepalen wat er van werklozen wordt verwacht. Minister Vandenbroucke pleit er al vier jaar voor om de gewesten meer bevoegdheden te geven inzake arbeidsmarktbeleid. Hij is dan ook tevreden "dat iedereen nu inziet dat arbeidsmarktbeleid centraal moet staan in de staatshervorming".

Uitkering
Op het idee van minister-president Kris Peeters reageert Vandenbroucke voorzichtig, omdat hij het voorstel nog niet precies kent. Wel voert hij vier criteria aan om voorstellen rond arbeidsmarktbeleid af te toetsen: de gewesten moeten een samenhangend pakket aan bevoegdheden inzake arbeidsmarkt in handen krijgen, de burger moet duidelijk weten welke overheid waarvoor bevoegd is, gewesten moeten beloond worden voor goed beleid en de federale sociale zekerheid moet er wel bij varen én de fundamentele solidariteit moet behouden blijven.

Ingewikkeld
Vandenbroucke stelt zich wel vragen bij de complexiteit van de activeringsuitkering die Peeters voorstelt. "Het idee van een dubbele uitkering lijkt me op het eerste gezicht technisch ingewikkeld en onduidelijk voor de burger. Het is best dat slechts één overheid bevoegd is voor het geld dat mensen op hun bankrekening krijgen", zegt Vandenbroucke. Hij vraagt zich ook af welke rechten en plichten er tegenover de federale basisuitkering zouden staan. "Ik hou het liever bij de eenvoudige boodschap dat bij één uitkering één geïntegreerd geheel van rechten en plichten hoort", zegt hij.

Eigen voorstel
"Mijn persoonlijk voorstel is om de hele reglementering met betrekking tot de hoogte en de duur van de uitkeringen federaal te houden en de gewesten de volle bevoegdheid te geven met betrekking tot datgene wat verwacht wordt van deze mensen", zegt Vandenbroucke. Het gaat dan bijvoorbeeld over het vastleggen van wat een "passende dienstbetrekking" is, van wie beschikbaar is voor de arbeidsmarkt (en wie vrijgesteld wordt), over het opvolgen van de inspanningen die werkzoekenden doen en het sanctioneren van wie onvoldoende inspanningen doet. (belga/sam)