Actiris werkt aan plan om asielzoekers aan job te helpen

BELGA
De Brusselse dienst voor arbeidsbemiddeling Actiris legt de laatste hand aan een actieplan voor de toevloed van asielzoekers die voortaan na vier maanden toegang krijgen tot de arbeidsmarkt, zoals de federale regering onlangs besliste. Dat kondigde minister van Werk Didier Gosuin donderdag aan in de bevoegde commissie van het Brussels Parlement op vraag van Paul Delva (CD&V). Het plan moet nog het fiat krijgen van het beheerscomité van Actiris.

Didier Gosuin herinnerde eraan dat een asielzoekers die zich bij Actiris inschrijft als werkzoekende toegang krijgt tot alle diensten die Actiris en zijn partners aanbieden. Actiris heeft een interne werkgroep de opdracht gegeven om in samenwerking met de Brusselse OCMW's en de andere partners een globaal actieplan uit te werken om de toevloed van asielzoekers het hoofd te kunnen bieden. Het plan voorziet in informatiesessies voor de asielzoekers. Daarnaast wordt op basis van de verklaringen van de asielzoeker een beroepsfiche opgesteld, met het oog op een snelle aanwerving.

Minister Gosuin kondigde ook aan dat hij bijkomende middelen heeft gekregen om het aanbod van lessen Frans en Nederlands voor anderstaligen uit te breiden. Er worden ook acties gepland naar werkgevers toe die te kennen hebben gegeven asielzoekers te willen aanwerven.