Acties op komst bij diensten Vlaamse overheid

Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA) is ontgoocheld dat de vakbonden niet alleen opstappen alvorens de eigenlijke onderhandelingen begonnen zijn, maar bovendien overgaan tot acties. Hij betreurt die "voortijdige" beslissing en stelt voor dat de vakbonden weer rond de tafel gaan zitten om de onderhandelingen te voeren.

De minister reageert daarmee op de acties die het gemeenschappelijk vakbondsfront aankondigt bij de diensten van de Vlaamse overheid. De acties komen er omdat de vakbonden te horen kregen dat de overheid niet bereid is in te gaan op de eisen van het gemeenschappelijk vakbondsfront voor het sectoraal akkoord 2008-2009, luidt het.

De vakbonden vinden onder meer dat er onvoldoende geld ter beschikking is. Ze verwijzen ook naar de akkoorden die in Duitsland zijn gesloten rond de koopkrachtverhoging. Volgens Bourgeois was van meetaf duidelijk binnen welk financieel kader zou moeten worden gewerkt. Dat zou anderhalf jaar terug aanvaard zijn in het toenmalig syndicaal akkoord.

De minister wijst er ook op dat ons land een systeem van automatische indexaanpassing kent. Waarover wordt onderhandeld rond koopkrachtverhoging, is hetgeen daarbovenop komt. Volgens Bourgeois ging het van 2001 tot nu om een stijging van 6,9 tot 7,9 procent voor alle categorieën. Hij benadrukt voorts dat de middelen die voorzien zijn voor het zogenaamde Lokaal Pact kasgeldmiddelen zijn. (belga/jv)

UNKNOWN