Achttien Brusselse Syriëstrijders geschrapt uit bevolkingsregister

Brussels burgemeester Yvan Mayeur.
BELGA Brussels burgemeester Yvan Mayeur.
Achttien van de zeventig Syriëstrijders uit de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene werden tot nog toe ambtshalve uit de bevolkingsregisters geschrapt. Dat heeft burgemeester Yvan Mayeur (PS) gezegd in de gemeenteraad. Ter vergelijking: in Antwerpen, waar men al in het voorjaar van 2013 met de schrapping begon, werden al 55 van de eveneens 70 Syriëstrijders geschrapt.

Mayeur werd over het onderwerp ondervraagd door N-VA gemeenteraadslid Johan Van den Driessche. Wat het aantal Syriëstrijders betreft, baseerde Mayeur zich op de cijfers die hij op 26 januari had gegeven: 70 personen met hoofdverblijfplaats in de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene zijn naar Syrië vertrokken, of, voegde Mayeur er ditmaal aan toe, hebben de intentie te vertrekken. Van negen van hen is geweten dat ze zijn teruggekeerd. Enkele inwoners van de politiezone zijn ter plaatse overleden.

Op vraag van de politie werden 18 van deze Syriëstrijders ambtshalve uit de registers geschrapt. Volgens Mayeur gebeurde dat telkens op basis van een individuele beoordeling. "Het is mijn persoonlijke overtuiging dat wie terugkeert, ook op medisch en psychologisch vlak nauwkeurig moet opgevolgd worden", zei Mayeur, die een vraag in die zin naar de bevoegde federale overheid heeft gericht.

"Te weinig en te laat"

Volgens oppositielid Johan Van den Driessche is het allemaal te weinig en te laat. "De ambtshalve schrapping is essentieel om fraude bij OCMW- en werkloosheidsuitkeringen effectief aan te pakken. Bovendien kunnen parketten onterecht ontvangen uitkeringen terugvorderen", legt hij uit. "Op die manier wordt de financiering door België van de Syriëstrijders vermeden of stopgezet. Maar in Brussel is men hier pas eind 2014 mee begonnen."