ABVV-vrouwen eisen meer respect van regering Michel

PHOTO_NEWS
Volgens de politie hebben vandaag ongeveer 1.850 mensen deelgenomen aan de betoging van het ABVV tegen de "oneerlijke, onrechtvaardige en onaanvaardbare maatregelen" van de regering Michel, "die vooral vrouwen hard treffen". Rond elf uur vertrok de mensenmassa vanop het Sint-Jansplein in Brussel en scandeerde ze slogans als "No no no Michel, we say no". Omstreeks 12.30 uur liep de betoging op haar einde aan de Financietoren. Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs (N-VA) heeft vanmiddag ook een delegatie van het ABVV ontvangen.

Het zijn niet alleen vrouwen die voor deze betoging op straat zijn gekomen, maar ook een groot aantal mannen. Ze vragen respect voor de vrouw, zegt Estelle Ceulemans, federaal secretaris van het ABVV. "De socio-economische situatie van vrouwen is alleen maar verslechterd sinds het begin van de crisis", zegt ze. "De loonkloof wordt niet gedicht en we worden geconfronteerd met een regering van leugenaars en vrouwenhaters."

Met de betoging protesteert het ABVV onder meer tegen de indexsprong. "Vrouwen verdienen nu al minder dan mannen, werken vaker deeltijds en zullen dus nog zwaarder getroffen worden", zegt de vakbond. Daarom moet de "loonkloof van 20 procent tussen vrouwen en mannen" weggewerkt worden.

De socio-economische situatie van vrouwen is alleen maar verslechterd sinds het begin van de crisis

Estelle Ceulemans (ABVV)
PHOTO_NEWS

Extra belastingverlaging

"Dat klopt niet", zegt staatssecretaris Sleurs. "De laagste lonen krijgen een extra belastingverlaging waardoor hun nettoloon stijgt en hun koopkracht toeneemt. De indexsprong is bovendien sociaal gecorrigeerd en dient om de loonhandicap te verkleinen. Dat zorgt voor economische groei, meer welvaart en dus meer jobs. Meer jobs staat gelijk aan minder armoede."

Ook de verhoging van de pensioenleeftijd kan op weinig bijval rekenen van de ABVV-vrouwen. "Vervroegd met pensioen gaan, kan nu pas vanaf 63 jaar met een loopbaan van 42 jaar. Als je weet dat de gemiddelde loopbaan van vrouwen in België slechts 34 jaar is en het minimumpensioenbedrag berekend wordt op 45 jaar, dan drijft de regering al deze vrouwen richting armoede", klinkt het.

Met de verhoging van de pensioenleeftijd drijft deze regering al deze vrouwen richting armoede

Estelle Ceulemans (ABVV)
PHOTO_NEWS

Pensioenrechten

Volgens Sleurs wordt daar echter rekening mee gehouden. "Er is inderdaad een historische achterstand in de opbouw van pensioenrechten. Maar de gemiddelde duur van de loopbaan van vrouwen gaat wel in stijgende lijn. We zitten in een overgangsfase. In de globale pensioenhervorming waaraan de regering werkt, zal dit element meegenomen worden", zegt ze.

We zitten in een overgangsfase

Elke Sleurs
PHOTO_NEWS
PHOTO_NEWS
PHOTO_NEWS
PHOTO_NEWS