Aanwijzingen voor aanslag in Brussel: terrassen extra bewaakt

kos
Onze veiligheidsdiensten hebben aanwijzingen over een mogelijke aanslag in Brussel tijdens de ramadan. Agenten en militairen houden de komende weken verscherpt toezicht bij terrassen en ziekenhuizen. Op vraag van de politie heeft de legertop alle soldaten die sinds de aanslagen van 22 maart mee instaan voor de veiligheid op straat gebrieft om extra waakzaam te zijn wanneer ze worden ingezet in de hoofdstad.

Er is hen opgedragen verscherpt toezicht te houden op alle Brusselse terrassen - die door het EK meer volk trekken - en in de omgeving van ziekenhuizen. Want volgens nieuwe informatie zijn dat potentiële doelwitten van een nieuwe aanslag in het Brusselse Gewest tijdens de ramadan. De islamitische vastenperiode is begin vorige week van start gegaan en loopt nog tot en met 5 juli.

Dreigingsniveau
Ondanks de aanwijzingen wordt het dreigingsniveau voorlopig niet opgetrokken van 3 naar 4. Het allerhoogste niveau wordt pas bereikt als er sprake is van een concreet tijdstip en een specifieke locatie voor een aanslag. Dit zou ook tot gevolg hebben dat het openbare leven in Brussel opnieuw op slot gaat met een lockdown, zoals na de vorige aanslagen.

Geen paniek
Er heerst voorlopig geen grote paniek bij onze veiligheidsdiensten. Van sommige strategische locaties, zoals bepaalde ambassades, is het terreuralarm zelfs gezakt van 3 (ernstige ­dreiging) naar '2+' (gemiddelde dreiging). Neemt de dreiging alsnog toe, dan kunnen er tot 1.500 militairen ingezet worden. Dat aantal schommelt momenteel continu.