Aantal zelfmoorden onder treinen daalt licht

In 2007 pleegden 93 personen zelfmoord door zich onder een trein te werpen. Dat zijn er iets minder dan in 2005 (96) en 2006 (97). Het aantal zelfmoordpogingen lag beduidend lager dan de voorbije jaren. In 2007 waren er 74 pogingen, tegenover 88 in 2005 en 91 in 2006. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte op een schriftelijke vraag van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang).

Kostenplaatje
De meeste zelfmoorden in 2007 deden zich voor in Vlaanderen (70), tegenover 21 in Wallonië en 2 in Brussel. Dat is ook het geval voor het aantal zelfmoordpogingen. In Vlaanderen werden er 48 geteld, in Wallonië 20 en in Brussel 6. Het kostenplaatje van deze zelfmoorden beliep voor de NMBS in 2007 244.050 euro (308.703 euro in 2006). Voor de zelfmoordpogingen was dat 15.365 euro (54.762 euro in 2006).

Preventie moeilijk
"De zelfdodingen en pogingen tot zelfdoding gebeuren gelijkmatig verdeeld over het hele net", aldus Vervotte. Verhoudingsgewijs doen er zich meer voor langs de belangrijke lijnen waar de treinen tegen een hoge snelheid rijden en op plaatsen waar de sporen bereikbaar zijn zoals perrons en overwegen. Het is volgens de minister moeilijk om preventieve maatregelen te nemen. (belga/tdb)