Aantal werkzoekenden in Antwerpen blijft dalen

UNKNOWN

Het aantal werkzoekenden in de stad Antwerpen is in 2007 met 12 procent gedaald. Dat staat in de arbeidsmarktmonitor, een zesmaandelijks rapport dat de situatie op de Antwerpse arbeidsmarkt evalueert. De daling zet zich vooral door bij jongeren en bij allochtonen.

Vijftigplussers daarentegen blijven een probleemgroep. Daarom wil Antwerps schepen van werk Robert Voorhamme (sp.a) het stadsbeleid rond werkgelegenheid bijsturen om ook oudere werkzoekenden opnieuw aan de slag te krijgen.

Erg laag
In december 2007, toen de arbeidsmarkmonitor werd opgesteld, waren er in de stad Antwerpen 4.517 jonge werkzoekenden (-25 jaar). Dat aantal is erg laag ten opzichte van vorige jaren. In 2004 zaten er bijvoorbeeld 8.000 jongeren zonder job.

Hoogconjunctuur
Die positieve trend heeft volgens schepen Voorhamme twee redenen. Ten eerste heerst er op dit moment hoogconjunctuur, en een goed draaiende economie heeft nu eenmaal meer jobkansen als resultaat. Ten tweede zijn er volgens Voorhamme ook de maatregelen die de stad nam. "De samenwerkingsverbanden van de stad met het bedrijfsleven en de VDAB werpen hun vruchten af", aldus Voorhamme.

Een tweede groep die het om dezelfde redenen goed doet, zijn de allochtonen. Daar daalde het aantal werkzoekenden met 8,3 procent ten opzichte van 2006.

Lang werkloos
De werkzoekenden die al iets ouder zijn vormen dan weer een probleem. Ze zijn vaak erg lang werkloos omdat ze een stuk minder flexibel zijn dan hun jongere collega-sollicitanten. Cijfers wijzen uit dat 1 op 5 van alle Antwerpse werkzoekenden ouder is dan vijftig. De vergrijzing van de maatschappij is daar een mogelijke oorzaak van.

Toch wil de schepen niet bij de pakken blijven zitten. Hij gaat net als bij andere kansengroepen samenwerken met de VDAB om de slechte situatie om te buigen. Het is nog niet duidelijk welke concrete initiatieven er zullen genomen worden. (belga/svm)