Aantal Vlamingen met hoge schulden neemt toe

Het aantal Vlamingen met een hoge schuldenlast stijgt, zo blijkt uit de cijfers van de Nationale Bank en de erkende instellingen voor schuldbemiddeling. Het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling (VCS) roept daarom de federale overheid via een federaal memorandum op "de toenemende schuldoverlast in ons land krachtdadiger te voorkomen en te bestrijden. De erkende instellingen voor schuldbemiddeling leveren op dit vlak al grote inspanningen."

"In het Europees jaar van de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting wijzen verschillende indicatoren op een toenemend aantal personen en gezinnen met (grote) schuldenproblemen", zegt het VCS.
 
Zo werden in mei dit jaar 82.138 gezinnen toegelaten tot de procedure collectieve schuldenregeling. In diezelfde maand stonden in de kredietcentrale van de Nationale Bank 518.656 wanbetalingen geregistreerd. "Het laatste anderhalf jaar schommelt het aantal nieuwe wanbetalingen dat maandelijks geregistreerd wordt in deze kredietcentrale systematisch rond de 10.000", luidt het.

Gezamenlijke aanpak
De VCS vraagt een gezamenlijke aanpak van de verschillende Belgische overheden om de problematiek aan te pakken. De federale regering krijgt tien werkpunten mee. Zo moet die zorgen voor een betere voorlichting en bescherming van de consument, onder meer in de krediet- en telecomsector. Een andere piste is meer investeringen in bemiddeling en "buitengerechtelijke geschillenbeslechting". Ook wil de VCS de rechten van verdediging waarborgen door geen betalingsbevel in te voeren in de relatie tussen consumenten en verkopers.

Het VCS is het steunpunt van de 331 erkende instellingen voor schuldbemiddeling in de OCMW's en de CAW's in Vlaanderen. (belga/ypu)