Aantal niet-discriminerende uitzendbedrijven stijgt tot 80 procent

PHOTO_NEWS
Het aantal uitzendkantoren dat wordt betrapt op discriminatie is gedaald tot één op vijf. Dat blijkt uit de derde golf van 'mystery calls' in opdracht van sectorfederatie Federgon. Vijf jaar geleden was dat nog bijna één op drie. De vaststelling leidde vandaag tot tegengestelde conclusies bij meerderheid en oppositie. De eerste vindt dat het systeem werkt en wil meer zelfregulering, de laatste wil praktijktests door de overheid.

Federgon stelde de resultaten vandaag voor in de bevoegde commissie van het Vlaams parlement. De leden werden opgebeld en kregen telkens een concrete vraag voor een bestaand bedrijf. Op het einde van de conversatie werd gepolst of het kantoor kon zorgen dat er geen persoon met een migratieachtergrond zou worden gestuurd.

De federatie is tevreden met de resulaten. "Gaan we ooit tot nul raken?", vraagt directeur Paul Verschueren. "Wij hopen dat, maar we moeten realistisch zijn en vaststellen dat niet alle problemen kunnen worden opgelost door de uitzendsector. We voeren een beleid om tot een minium aan discriminatie te komen, de tolerantie is nog zeer klein."

Uitzendbedrijven die niet goed scoren, moeten een actieplan opstellen. Daarin kan bijvoorbeeld worden opgenomen dat zij zelf mystery calls uitvoeren, hun consulenten extra opleiden of de software aanpassen zodat discriminerende vragen geen kans krijgen.

Sp.a ziet in de bemoedigende resultaten van Federgon een reden om mystery calls door de overheid in te voeren. "Federgon toont ons dat het systeem werkt, maar maakt haar methodiek niet openbaar", zegt Yasmine Kherbache (sp.a). "Het is tijd om volledig transparante mystery calls door de overheid zelf te laten uitvoeren."

In een andere reactie pleit het Interfederaal Gelijkekansencentrum voor meer efficiënte controles door de overheid, in de vorm van praktijktesten. "Praktijktesten bootsen alledaagse situaties na. Enkel zo kunnen verdoken vormen van discriminatie naar boven komen. Een verhoogd toezicht door de overheid zal automatisch de zelfcontrole door bedrijven en sectoren stimuleren", aldus het Gelijkekansencentrum.

De meerderheid keurde dan weer een resolutie goed waarin de regering wordt aangespoord in te zetten op sensibilisering en preventie. "Wij willen vooral inzetten op een systeem van zelfregulering, zoals dat reeds bestaat in de uitzendsector", stelt Jan Hofkens van N-VA. "Dit zal bijdragen tot een mentaliteitswijziging op de arbeidsmarkt. Praktijktests daarentegen zijn voor ons geen optie. Vooroordelen bestrijden met vooroordelen helpt niemand verder."

"Schokkend hoog"

Volgens ABVV blijven deze cijfers "schokkend hoog". De bond pleit ervoor dat een onafhankelijke instantie de discriminerende praktijken in de uitzendsector zou onderzoeken, en vraagt dat bedrijven die discrimineren, meteen strafrechtelijk aangepakt worden. Nu verliezen ze na drie negatieve controles over discriminerende praktijken het kwaliteitslabel van de werkgeversfederatie. "Met het verlies van een label na drie misdrijven roep je een bedrijf niet tot de orde. Een bedrijf dat de wet manifest overtreedt moet zijn erkenning verliezen", klinkt het.