Aantal gezinsherenigingen fors gedaald sinds nieuwe wet

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block
PHOTO_NEWS Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block
Het aantal gezinsherenigingen is de afgelopen jaren fors gedaald. Zo blijkt uit cijfers die staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block vandaag in de Kamer heeft verstrekt op vragen van Nahima Lanjri (CD&V), Theo Francken (N-VA), Karin Temmerman (sp.a) en Denis Ducarme (MR). In 2010 werden nog 41.336 verblijfsvergunningen afgeleverd, in 2011 36.828 en vorig jaar daalde het aantal tot 30.096.

De helft van de weigeringen wordt beslist omdat de bestaansmiddelen onvoldoende zijn om familieleden uit het buitenland te onderhouden. Het zijn voornamelijk de gezinsherenigingen met een Belg die met een derde daalden. De gezinsherenigingen met een niet-EU-burger daalden met 10 procent, met een EU-burger met slechts zes procent.

Van de 30.000 verblijfstitels in 2012 gaat het om 7.870 voor gezinshereniging met een Belgische onderdaan (-34 procent), 15.496 voor gezinshereniging met een Europees onderdaan die in ons land verblijft (-6 procent) en 7.594 voor gezinshereniging met een niet-EU-onderdaan die in ons land verblijft (-10 procent).

Weigeringen
In totaal is ongeveer de helft van alle aanvragen geweigerd. "De wet komt op die manier voor een belangrijk deel aan de doelstelling tegemoet", vindt CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri. "We willen met deze nieuwe wet vooral de nieuwkomers een betere toekomst geven in ons land. Voldoende en stabiele inkomsten is hierbij heel belangrijk".

Ook N-VA'er Francken toont zich tevreden. Volgens Francken bewijzen de cijfers dat een volgehouden migratiebeleid werkt. De nieuwe wet is een succesverhaal, besluit hij.