Aantal fiscale controles neemt af

In de begroting 2008 staan opnieuw 200 miljoen euro extra inkomsten ingeschreven uit de strijd tegen belastingontduiking. Het zakenblad Trends vraagt zich af of het ministerie van Financieën daar wel in zal slagen? "In praktijk blijkt de fiscale controle immers verwaterd tot een louter kansspel", zo staat deze week te lezen in Trends.

Minder dan 4%
Bij de één miljoen zelfstandigen en ondernemingen in ons land voerde de fiscus in 2006 welgeteld 40.262 grondige controles uit (inkomsten + BTW). Als je daar de dubbeltellingen van aftrekt, kom je dus aan minder dan 4 procent.

Kansspel
"De fiscale controle in België is herleid tot een louter kansspel", bevestigt Michel Maus, docent Fiscaal Recht aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Universiteit Antwerpen (UA): "Jaarlijks neemt het aantal controles af. In 2006 nam de Adminstratie Inkomens- en Ondernemingsfiscaliteit (AOIF) amper 0,32 pct van alle belastingplichtigen (personen + vennootschappen) grondig onder de loep."

28.000 ambtenaren
Het korps van 28.000 ambtenaren is volgens Trends totaal gedemotiveerd. Niemand durft praten, want vele promoties zijn nog niet officieel benoemd. De vakbonden stellen zelfs geen looneisen meer, maar zenden alleen nog SOS-morstekens uit om te overleven. De situatie verslechtert met de dag. Tien jaar nà de invoering van Coperfin - de grote hervorming van de belastingadministratie - staat de nieuwe structuur nog altijd niet op poten.

België aan de top
Toch staat ons land al aan de top van de fiscale fraude in de Organisatie voor Economische en Sociale Ontwikkeling (OESO). Volgens een internationale studie van professor Friedrich Schneider (Universiteit van Linz) blijkt 21,5 pct van het Bruto Binnenlands Product in ons land zwart te zijn. Dit komt neer op 60 miljard euro per jaar. Hiermee prijkt België op de vijfde plaats in de OESO-lijst nà Griekenland (28,3%), Italië (26,2%), Spanje (22,3%) en Portugal (22,3%). Maus: "Mochten we deze grijze economie terugdringen tot het gemiddelde van onze buurlanden (14,8 pct) zouden we 10 miljard euro aan fiscale inkomsten winnen. Hiermee los je het hele begrotingsprobleem in één klap op en kun je de torenhoge aanslagvoeten op arbeid fundamenteel verlagen!"

Knipperlichten
Vandaag ontbreekt immers nog altijd de juridische basis voor de spontane uitwisseling van gegevens tussen overheidsdiensten. Hierdoor dreigt de geautomatiseerde controle van personen en bedrijven op basis van knipperlichten - de zogenaamde datamining - weg te vallen. Maus: "Daarom pleit ik voor een noodzakelijke wetswijziging, conform de Europese spaarrichtlijn en andere bijstandsverdragen. Ook dient dringend werk gemaakt worden van een enig belastingdossier. De onderzoeksbevoegdheden van de fiscus moeten mee kunnen evolueren met de technische mogelijkheden van belastingplichtigen in dit informaticatijdperk. Jammer genoeg verzet de privacycommissie zich tegen deze maatregel." (belga/jv)