Aantal bommeldingen gedaald

In februari vorig jaar was er een bomalarm in Zaventem.
UNKNOWN In februari vorig jaar was er een bomalarm in Zaventem.

In 2007 heeft de federale politie 47 bommeldingen en 23 verdachte pakketten geteld. Dat is het laagste aantal sinds 2003 toen er respectievelijk 94 en 22 werden geteld. In 2004 was er nog een stijging tot 122 bommeldingen en 48 verdachte pakketten, maar daarna gingen de aantallen in dalende lijn.

Stations
Vijftien van de 70 bommeldingen en verdachte pakketten in 2007 werden aangetroffen in spoor- en metrostations, veertien op de openbare weg, gevolgd door justitiepaleizen (11), ambassades (6), officiële gebouwen (5), luchthavens (4), ziekenhuizen(2), een postgebouw en bank (elk 1). De overige hadden betrekking op andere gebouwen zoals scholen en commerciële centra.

Drie echte
In de periode 2003-2007 waren alle bommeldingen en verdachte pakketten op drie na loos alarm. "Van die drie zijn er twee daadwerkelijk ontploft en is er een onschadelijk gemaakt door de ontmijningsdienst", aldus Dewael. Het aantal daders dat geïdentificeerd werd, varieert tussen 31 (in 2004) en 58 procent (in 2003). In drie gevallen ging het om minderjarigen. Vorig jaar werd 43 procent van de daders geïdentificeerd. (belga/svm)