Aantal Belgen onder armoedegrens op hoogste niveau sinds begin crisis

BELGA
Vorig jaar moest 15,3 procent van de Belgen rondkomen met een inkomen dat onder de armoedegrens ligt. Het aantal Belgen dat een risico op armoede loopt, heeft daarmee het hoogste niveau bereikt sinds het begin van de economische crisis. Dat blijkt uit cijfers die de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie vandaag heeft bekendgemaakt, naar aanleiding van 'Werelddag van verzet tegen armoede' op 17 oktober.

In 2010 had nog 14,6 procent van de Belgen een inkomen onder de armoedegrens. En ook de jaren voordien bleef dat aandeel schommelen tussen 14,6 en 14,7 procent, al was er al in 2007 wel een uitschieter van 15,2 procent.

Overigens is de armoedegrens voor een alleenstaande vastgelegd op een inkomen van 1.000 euro per maand, tegenover 973 euro in 2010. Voor een gezin met twee volwassenen en twee kinderen ligt de drempel op 2.101 euro (2.044 euro in 2010).

Risico voor vrouwen
Uit de cijfers, die gebaseerd zijn op een jaarlijks Europees onderzoek naar de inkomens en leefomstandigheden (EU-SILC-enquête), blijkt ook dat het risico op armoede bij vrouwen nog altijd hoger ligt dan bij mannen (16,0 tegenover 14,6 procent). Ook 65-plussers (20,2 procent) en alleenstaande ouders (38,5 procent) behoren tot de kwetsbare groepen.

Voorts blijkt dat werklozen (37,8 procent) erg vaak moeten rondkomen met een inkomen onder de armoededrempel. Maar ook 4,2 procent van de werkende mensen loopt kans om in armoede verzeild te raken.

Voor het onderzoek werden in België ongeveer 6.000 gezinnen (11.000 mensen) ondervraagd.