Aantal asielaanvragen in april met 31 procent gestegen tegenover vorig jaar

"Volgende regering moet minstens 8.085 vluchtelingen hervestigen in 3 jaar”

Asielzoekers aan het Klein Kasteeltje in Brussel.
Photo News Asielzoekers aan het Klein Kasteeltje in Brussel.
In april kreeg het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) 2.247 asielaanvragen. Dat zijn er 6,1 procent meer dan in maart en 31 procent meer dan in april 2018. Over de eerste vier maanden van het jaar ging het met 9.193 aanvragen over een toename met 29 procent in vergelijking met een jaar eerder. In april kwamen de meeste asielaanvragers uit Syrië (320), gevolgd door Afghanen (261) en Palestijnen (185). Over de eerste vier maanden kwamen de meeste verzoeken om internationale bescherming uit Palestina (1.126), gevolgd door Afghanistan (996) en Syrië (977).
Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

Voor het Vlaams Belang bevestigen de cijfers het faillissement van het Belgisch asiel- en migratiebeleid. Voorzitter Tom Van Grieken wijst erop dat in tegenstelling tot de algemene Europese trend het aantal asielaanvragen vorig jaar steeg met 19 procent. En die trend zet zich onder de nieuwe minister voor Asiel en Migratie, Maggie De Block (Open Vld), verder, zoals blijkt uit de recente cijfers van het CGVS.

"Terwijl het aantal asielaanvragen al sinds vorig jaar in een stijgende lijn zit, bevinden de terugkeercijfers zich in vrije val. In tegenspraak met wat ons vier jaar lang door N-VA-staatssecretaris Theo Francken werd beloofd, daalde de effectieve terugkeer - repatriëringen naar het land van herkomst en vrijwillige terugkeer - vorig jaar met liefst 15 procent. In vergelijking met 2015 gaat het zelfs om een daling van bijna 20 procent. Zowel de nieuwe stijging van het aantal asielaanvragen als het kelderen van de terugkeercijfers tonen op onmiskenbare wijze aan dat er de afgelopen vijf jaar absoluut geen sprake was van de - nochtans noodzakelijke - trendbreuk in het Belgische asiel- en immigratiebeleid", besluit Vlaams Belang.

Van Grieken betreurt dat maatregelen die een impact zouden kunnen hebben, zoals de verstrenging van de gezinshereniging of een daadwerkelijke verstrakking van het uitwijzingsbeleid, uitgebleven zijn.

Het aantal asielzoekers dat ofwel de vluchtelingenstatus ofwel de subsidiaire beschermingsstatus kreeg, daalt wel fors sinds de piek in de asielcrisis. In 2016 kreeg 57,7 procent van de asielzoekers bescherming. Dat daalde tot 50,7 procent in 2017 naar 49,1 procent vorig jaar om in de eerste vier maanden van 2019 te zakken naar 41,3 procent. Dat is het laagste cijfer sinds 2014 toen 37,7 procent erkend werd.

Ngo’s vragen om hervestiging

11.11.11, Beweging.net, Caritas Interational, Orbit VZW, Oxfam en Vluchtelingenwerk Vlaanderen vragen de volgende regering ondertussen om over de komende drie jaar minstens 8.085 vluchtelingen te hervestigen. De organisaties pleiten voor een meerjarenprogramma zodat België zijn aandeel vervult om aan de wereldwijde hervestigingsnoden tegemoet te komen.

Vandaag hebben mensen op de vlucht bijna geen veilige en legale manier om naar Europa en België te komen. Ze moeten vaak langs gevaarlijke routes om Europa te bereiken. Samen met andere legale toegangswegen is hervestiging een belangrijk instrument om de vraag naar mensensmokkel te doen afnemen.

Voor de berekening van het Belgische aandeel hebben de ngo’s rekening gehouden met voorstellen en aanbevelingen die de voorbije jaren op EU-niveau werden gedaan. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met het bevolkingsaantal, het werkloosheidscijfer, het gemiddeld aantal spontane aanvragen...

Het uiteindelijk doel is dat België op een structurele manier zijn aandeel vervult zodat aan de wereldwijde hervestigingsnoden kan worden tegemoet gekomen. Die noden zijn hoog. UNHCR schat het aantal vluchtelingen die nood hebben aan hervestiging voor 2019 op 1,4 miljoen.

De zes organisaties benadrukken dat hervestiging nooit in de plaats mag komen van de asielaanvragen op het Belgisch grondgebied. Ze vragen een duidelijk wettelijk kader voor hervestiging. Dat bestaat vandaag niet, noch voor het vastleggen van de Belgische hervestigingsengagementen, noch voor de hervestigingsprocedure zelf.

De ngo’s hekelen ook het gebrek aan een duidelijk politiek engagement over een langere periode. Dat maakt hervestigingsmissies minder voorspelbaar en bemoeilijkt een efficiënte planning. Dat leidde ertoe dat op 25 oktober 2018 de toenmalige staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken, eenzijdig kon beslissen om de hervestiging van vluchtelingen voorlopig stop te zetten. Hierdoor bleven een 250-tal mensen, die klaarstonden om te vertrekken, achter in onzekerheid.
10 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • GERARD DE PELECIJN

  Als we willen kunnen we nog wat langer gaan werken, want waar er een wil is, is er ook een weg!

 • jan claesen

  Over 2 weken zijn het verkiezingen, mensen. Eens goed nadenken in het kieshokje. Er is maar 1 partij die hier effectief iets wil aan doen...

 • ANN LIMBOS

  Awel Maggy, hoelang gaat dat spelleke nog duren ? Gaan we binnenkort allemaal ne vluchteling krijgen die we moeten opvangen in ons huis ?

 • gina duribreux

  land van belofte niet werken en rijkelijk leven huis leefloon famille overkomen kindergeld verzorging zo verkopen de mensenhandellaars belgie politiek mag fier zijn

 • duval maria

  @Gilbert Rodts : ze lost het ook op. In 2018 oordeelde het CGVS in 49,1% als je kijkt naar 2017 50,7 en 2016 57,7 dan is De Block zeer goed bezig. Ook voor 2019 zakken de cijfers van bescherming. Het migratiepact werkt.