Aanpassingen in gevangenis Hasselt na incidenten januari

UNKNOWN

Na de incidenten van begin januari werden in de gevangenis van Hasselt wijzigingen doorgevoerd aan de regeling van de wandeling van gedetineerden. Er komt ook een beurtrol voor het toezicht in de bezoekzaal. Dat verklaarde minister van Justitie Jo Vandeurzen in de bevoegde Kamercommissie, waar hij verschillende vragen kreeg over de incidenten.

Incidenten
Begin januari deden zich in de gevangenis van Hasselt incidenten voor met bezoekers. Daarbij zouden drie cipiers lichtgewond zijn geraakt. Na het overleg met de vakbonden op het kabinet van de minister werd een lokale werkgroep in het leven geroepen. In de weken die volgden op de problemen, werden al wijzigingen doorgevoerd aan de regeling van de wandeling. Zo werd het tijdstip daarvan verschoven van de avond naar de dag voor sommige categorieën van gedetineerden. Op die manier zijn de wandelingen voortaan beter gespreid, aldus Vandeurzen.

Bezoekuren
De minister voegde er nog aan toe dat de bezoekers tegen wie door een personeelslid klacht was ingediend, de gevangenis niet meer hebben bezocht. De betrokken gedetineerde voor wie ze op bezoek kwamen, verbleef er overigens niet meer. De bezoekregeling in Hasselt werd in haar geheel tegen het licht gehouden. Er werd overwogen of de regeling van de glijdende bezoektijden diende te worden vervangen door een andere met vaste tijdblokken. De werkgroep kwam tot de conclusie dat dit meer nadelen dan voordelen zou opleveren. Er werd dan ook geopteerd om het systeem van glijdende bezoektijden te behouden.

Er zijn wel enkele aanpassingen van de bezoekregeling in het vooruitzicht gesteld. Zo zal voor het toezicht in de bezoekzaal een beurtrol worden ingericht om te vermijden dat een medewerker acht uur ononderbroken die post moet waarnemen. (belga/gb)

UNKNOWN