82% vrijwilligers in thuiszorg is gelukkig

THINKSTOCK
Uit recent onderzoek van Solidariteit voor het Gezin naar de drijfveren van vrijwilligers in de thuiszorg, blijkt dat vrijwilligerswerk een groot aandeel kan hebben in persoonlijk geluk. Zo gaven de ondervraagden zichzelf een hoge score op vlak van geluk, en gaf 82 procent aan dat hun vrijwilligerswerk hierin een grote rol speelt.

Voor het onderzoek werden via een steekproef een aantal vrijwilligers uitgenodigd deel te nemen. In totaal waren er 282 deelnemers voor de enquête, waarvan de overgrote meerderheid aangaf met pensioen te zijn.

Engagement
Uit de resultaten blijkt dat bijna de helft van de vrijwilligers (46%) al meer dan 2 jaar actief is en 70 procent gemiddeld meer dan 10 uur per maand werkt. Iets meer dan de helft wil liefst ook nog meer uren presteren, maar kan niet vanwege de persoonlijke leefsituatie of beperkingen van de overheid. Daarnaast gaf een overgrote meerderheid (82%) aan nog nooit aan stoppen te hebben gedacht.

Voldoening
De voornaamste drijfveren voor het starten met vrijwilligerswerk blijken 'het helpen van anderen' of 'iets terugdoen voor de maatschappij', hoewel ook 'sociaal contact' een belangrijke hoofdreden is. Zo ook voor de 61-jarige Ria, die net begonnen is als vrijwillige nachtoppas: "Ik zorg al bijna heel mijn leven voor zorgbehoevende personen. Voor mij was het dan ook een logische keuze om na mijn pensioen actief te zijn als vrijwilliger in de zorgsector. Het zorgen voor anderen geeft mij voldoening."

De deelnemers (96%) gaven verder ook aan zich minstens even betrokken te voelen bij hun werk als betaalde werkkrachten. En wanneer het op geluk aankomt, verklaarden ze dat hun vrijwilligerswerk een belangrijke rol speelt bij hun hoge score.