800 verpleegkundigen voltijds bezig met papierwerk

Uit een studie van de ziekenhuizen blijkt dat alleen al het invullen van een deel van de 191 formulieren die de overheid oplegt, continu 800 voltijds werkende verpleegsters bezighoudt. Met zo'n personeelsbezetting kan je een ziekenhuis met 450 bedden draaiende houden. Bovendien financiert de overheid slechts 15,5 miljoen van de kostprijs van 54 miljoen euro. Dat schrijft het nieuwe blad 'trends voor Specialisten'.

De onderzoekers telden maar liefst 191 verplichte en soms erg uitgebreide registratieformulieren. De helft komt van de FOD Volksgezondheid, maar 38 pct komt van de Vlaamse overheid. De ziekenhuizen stellen voor om over de administratieve belasting een charter met de overheid af te sluiten en stellen de oprichting voor van een registratieraad die boven alle administraties staat en nieuwe formulieren eerst projectmatig doorlicht. (belga/bdr)

UNKNOWN