8 jaar cel voor Malika El Aroud

UNKNOWN
De correctionele rechtbank van Brussel heeft Malika El Aroud veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf en 5.000 euro boete voor het stichten, leiden en financieren van een terroristische groepering. Naast haar zijn nog zeven andere moslimextremisten veroordeeld. Ze werden ervan beschuldigd jongeren te ronselen voor de strijd in Afghanistan, iets wat ze zelf ontkennen. Malika El Aroud gaat in beroep tegen de veroordeling.

Malika El Aroud, haar echtgenoot Moez Garsallaoui en Hicham Beyayo werden schuldig bevonden aan het leiden en financieren van het netwerk dat strijders stuurde naar Waziristan, aan de Pakistaans-Afghaanse grens. Zij werden veroordeeld tot respectievelijk 8, 8 en 5 jaar gevangenisstraf. Moez Garsallaoui werd bij verstek veroordeeld, de man zou momenteel in Afghanistan zitten.

Zeven andere beklaagden werden veroordeeld voor het lidmaatschap van een terreurnetwerk. De negende beklaagde, Jean Tréfois, werd vrijgesproken. Zijn deelname kon niet met zekerheid vastgesteld worden. Het is niet met zekerheid vastgesteld dat hij wist dat Hamza El Alami, die hij naar de luchthaven van Zaventem bracht, op weg was naar een strijdzone. Hij lijkt niet bewust actief te hebben deelgenomen aan de activiteiten van de groep. "Zijn zwaar extremistische denkbeelden vormen geen inbreuk, ook al zijn ze verontrustend", stelden de rechters in hun vonnis. Het voorlezen van het vonnis duurde vijf uur.

Banden met al-Qaida
De negen werden ervan beschuldigd lid te zijn van een terreurorganisatie die banden heeft met al-Qaida. Ze zouden aanslagen hebben gepland in Afghanistan, en het is volgens het openbaar ministerie niet uit te sluiten dat ze ook elders extremistische daden wouden plegen. Bovendien zouden ze jongeren geronseld hebben voor de strijd in Afghanistan, maar dat ontkennen ze met klem. Naar eigen zeggen hebben ze sympathie met de strijd daar, maar hebben ze niemand aangezet om te vechten.

Volgens de rechters gebruikte Malika El Aroud de website minbar-sos.com, die ze met haar echtgenoot had opgericht, om de meest kwetsbare surfers te lokken in een poging ze te indoctrineren en nadien te rekruteren om deel te nemen aan de globale jihad die door al-Qaida wordt beleden. De website had een aanzienlijke aantrekkingskracht en ontving tot 1.500 gebruikers, benadrukte het vonnis.

Dood jonge Fransman
De 50-jarige vrouw draagt volgens de rechters een "verpletterende verantwoordelijkheid in de dood van Hamza El Alami". De jonge Fransman vertrok naar Afghanistan om er te vechten nadat hij aan El Aroud zijn twijfels had toevertrouwd. Zij overtuigde hem dat de duivel hem verleidingen kon voorstellen (zoals het stichten van een gezin), maar dat het aan hem was om te beslissen. Malika El Aroud valt des te meer te blameren omdat ze reeds in Zwitserland werd veroordeeld.

Malika El Aroud zit "opgesloten in een ziekmakende logica van een conflict dat haar in niets aangaat", aldus voorzitter Pierre Hendrix, die twijfels uitte over het evenwicht van de beklaagde.

Strijders op weg gestuurd
Volgens de rechtbank maakte Moez Garsallaoui deel uit van een terroristische groep, verbonden met al-Qaïda, door persoonlijk strijders "op zone" te sturen naar Waziristan. Hij financierde zelfs de reis van diegenen die dit niet konden betalen, oordeelden de rechters. Hij nam de leiding van de strijders en Malika El Aroud, die in België bleef, vormde de basis achter de organisatie.

Hicham Beyayo, de derde beklaagde die beschouwd werd als leider achter de terroristische groepering, stond "onder de onmiskenbare invloed van Moez Garsallaoui", maar hij "beknibbelde niet op zijn steun aan al-Qaïda", onder meer door boodschappen en video's van al-Qaïda te vertalen.

De rechtbank veroordeelde hem tot een "relatief gematigde" straf: 5 jaar cel en 1.000 euro boete. De straf is gekoppeld aan probatie-uitstel. Zo mag hij niet langer radicaalislamitische websites beheren of modereren en mag hij geen contact hebben met zijn ex-gezel. De 24-jarige man, die aangehouden voor de rechtbank verscheen, kan reeds zijn voorwaardelijke vrijlating aanvragen, wat hij snel zal doen, aldus zijn advocaat mr. Vergauwen.

Beïnvloedbare persoonlijkheid
Ali El Ghanouti werd veroordeeld tot 3 jaar gevangenis en een boete van 500 euro. De rechtbank wees naar zijn beïnvloedbare persoonlijkheid. Hij is steeds bereid zijn jeugdvriend Hicham Beyayo te volgen, luidde het. De rechters wezen er op dat hij als enige een beroepsleven heeft en kenden hem uitstel toe voor het gedeelte dat de voorhechtenis overstijgt.

Saïd Arissi kreeg 40 maanden cel met uitstel en een boete van 500 euro. De rechters wezen op zijn obsessie om in Irak en nadien in Afghanistan te gaan vechten, maar op het ogenblik van de feiten gaf hij blijk van een "wezenlijke onvolwassenheid".

Ali El Ghanouti en Saïd Arissi werden anderzijds vrijgesproken van de betichting bezit van springstoffen. Hicham Bouhali Zrioul werd bij verstek veroordeeld tot de maximumstraf van 5 jaar cel en 2.000 euro boete. De gebroeders Adulaziz en Mohamed Bastin kregen elk 40 maanden gevangenisstraf met uitstel en 500 euro boete. De rechtbank betreurt dat ze geen enkel tastbaar teken van verbetering tonen.

Strenge veiligheidsmaatregelen
Op het proces werden uiterst straffe veiligheidsmaatregelen genomen. Er stonden gemaskerde agenten, iedereen moest door een metaaldetector en de weg was versperd met prikkeldraad. Er werd gevreesd dat er een aanslag zou worden gepleegd of een ontsnapping gepland was. (belga/ka/adb/tw)

UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN
UNKNOWN