650 politici maken mandaten niet bekend

650 van de 9.000 politici en hoge ambtenaren die hun mandaten bij het Rekenhof moeten bekendmaken, hebben dat niet gedaan. 820 onder hen lieten na hun vermogen aan te geven. Dat blijkt uit cijfers van het Rekenhof, bericht De Tijd.

Verplicht
Sinds 2005 zijn regerings- en parlementsleden, provinciegouverneurs, burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters verplicht een mandatenlijst en een vermogensaangifte in te dienen bij het Rekenhof. Ook een aantal niet-politici komen in aanmerking. Een vermogensaangifte moet, in geval van gerechtelijk onderzoek, de mogelijkheid bieden te controleren of iemand zich bij de uitoefening van zijn mandaat persoonlijk verrijkt heeft.

In gebreke
Ook dit jaar bleven weer een pak mandatarissen in gebreke. Het gaat om 7 procent van de 9.000 aangifteplichtigen. De staatssecretaris voor Financiën, Bernard Clerfayt (MR), is één van hen, maar ook parlementsleden zoals Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) en Anissa Temsamani (sp.a). 820 onder hen dienden geen vermogensaangifte in. Ook hier prijken enkele parlementsleden in de lijst, zoals Nahima Lanjri (CD&V) en Joris Van Hauthem (Vlaams Belang).

Cumuleren
Uit de mandatenlijst die donderdag in het Staatsblad verschijnt, blijkt dat heel wat politici hun job cumuleren. Sommige burgemeesters en schepenen houden er tientallen mandaten op na, aldus De Tijd. (belga/tdb)