6 jaar cel voor pedofiele kleuterleider die nichtjes en kleuters misbruikte

Tim C. (28), de voormalige kleuterleider die verschillende kleuters en twee nichtjes seksueel misbruikt heeft, is door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar. Hij wordt bovendien voor 5 jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank. Het onderzoek naar de man ging al in 2011 van start maar de man werd pas in november 2014 onder aanhoudingsbevel geplaatst.

Tim C., meester Tim voor zijn kleuters, ging in september 2010 aan de slag als kleuterleider in de school en won al snel de hartjes van de vierjarige kleuters waar hij voor moest zorgen. Al bijna even snel maakte hij misbruik van het in hem gestelde vertrouwen om zich aan verschillende van zijn leerlingen te vergrijpen. Daarbij had hij verschillende werkwijzen voor zijn verschillende slachtoffertjes. Zo begeleidde hij één meisje steevast als ze naar het toilet ging. Een ander kind hield hij tijdens de speeltijd binnen als het regende, omdat ze zogezegd allergisch was aan regenwater, om dan samen met haar porno te bekijken terwijl hij haar betastte.

Het duurde verschillende maanden voor het misbruik aan het licht kwam maar in het begin van het daaropvolgende schooljaar, 2011-2012, dienden de ouders van enkele andere slachtoffertjes klacht in bij het Brusselse gerecht. De Brusselse federale gerechtelijke politie en het Brusselse parket schoten in actie en de kleuters werden ondervraagd. De schooldirectie werd ook op de hoogte gebracht en die liet meester Tim in oktober 2011 onmiddellijk vervangen.

Het duurde echter nog maanden voor Tim C. zelfs maar ondervraagd werd over de feiten en op geen enkel moment werd hij onder aanhoudingsbevel geplaatst of zelfs maar in verdenking gesteld. Niet na de eerste klachten, niet toen er zich nieuwe slachtoffers uit dezelfde kleuterklas meldden, zelfs niet toen uit het psychiatrisch verslag bleek dat hij kenmerken van een kernpedofiel vertoonde. Meester Tim maakte van die tijd gebruik om in avondschool een opleiding pediatrisch verpleger te volgen. Het toeval wou dat één van de ouders van zijn slachtoffers in de kleuterklas in dezelfde klas zat. Die sloeg onmiddellijk alarm maar ook dat leidde niet tot een vrijheidsberoving.

Onderzoeksrechter op pensioen
Meester Tim was intussen niet alleen kleuterleider en pediatrisch verpleger-in-spé, hij paste ook regelmatig op de drie kleine dochters van zijn broer. Eén van die meisjes misbruikte hij zes jaar lang, tussen 2006 en 2012, en in de zomer van 2014 begon hij ook een tweede nichtje te misbruiken. Dat misbruik, dat in het Leuvense plaatsvond, kwam eind augustus aan het licht en in september ter ore van het Brusselse gerecht. Intussen was de oorspronkelijke onderzoeksrechter op pensioen vertrokken en had een andere collega het dossier overgenomen. Die beval een nieuw verhoor en een nieuw psychiatrisch verslag van Tim C. Uit dat nieuwe verslag kwam C. naar voor als een echte kernpedofiel en niet langer als iemand die enkele kenmerken had, waarop de man in november 2014 onder aanhoudingsbevel werd geplaatst.

Volgens de rechtbank had C. op schandelijke wijze misbruik gemaakt van de jonge leeftijd van zijn slachtoffers en van de gezagspositie die hij tegenover hen innam. Bovendien beseft hij volgens de rechtbank wel dat zijn gedrag strafbaar was maar was zijn schaamtegevoel zeer beperkt en het recidivegevaar zeer groot.

De twintiger moet zijn slachtoffertjes en hun ouders ook een schadevergoeding betalen die in de ettelijke duizenden euro's loopt.