51.000 deeltijdse werknemers moeten op zoek naar voltijdse baan

Concreet gaat het voor 90 procent om vrouwen, overwegend werkzaam in de schoonmaak, de horeca en in supermarkten.
THINKSTOCK Concreet gaat het voor 90 procent om vrouwen, overwegend werkzaam in de schoonmaak, de horeca en in supermarkten.
Deeltijdse werknemers met een inkomensgarantie-uitkering zullen onder actieve controle vallen, en dus op zoek moeten gaan naar een voltijdse baan. Dat blijkt uit het ontwerp van kb over de beschikbaarheid dat vandaag is voorgelegd op het beheerscomité van de RVA. "Die mensen wordt het leven onmogelijk gemaakt", aldus Jef Maes, federaal secretaris van het ABVV.

De activering van werkzoekenden wordt steeds uitgebreid. Nu al moeten jongeren, ouderen en schoolverlaters actief op zoek naar werk en dat ook kunnen bewijzen. Die activering zal nu worden uitgebreid naar deeltijdse werknemers met een inkomensgarantie-uitkering, zo bleek op het beheerscomité van de RVA.

Het gaat om een groep van 51.000 werknemers die met hun deeltijdse baan minder dan het minimumloon verdienen. Daarbovenop krijgen ze een uitkering, om te vermijden dat ze de werkloosheid zouden verkiezen boven hun baan. Concreet gaat het voor 90 procent om vrouwen, overwegend werkzaam in de schoonmaak, de horeca en in supermarkten.

"Door hen te activeren, moeten ze actief op zoek naar een voltijdse baan. Terwijl ze al werken, vaak 's morgens en 's avonds, of op piekuren. Het leven wordt hen op die manier onmogelijk gemaakt", aldus Maes. Bovendien wordt nog eens extra gesnoeid in hun uitkering.

De vakbond wijst erop dat de activering van de deeltijdsen zou ingaan op het moment dat de gewesten de activeringsrol van de RVA zullen overnemen. Vooral Vlaanderen zou dat in oktober zijn, voor Brussel en Wallonië wordt gesproken van begin 2017. "Dus men zou in een situatie zitten waarbij in één Carrefour Vlaamse deeltijdsen met een uitkering worden geactiveerd, en de Waalse en Brusselse werknemers niet", aldus nog Maes.

ACV-nationaal secretaris Koen Meesters hoopt dat de maatregel tijdens overleg binnen het beheerscomité nog kan worden bijgestuurd. "Het mag er niet op neerkomen dat mensen op deze manier voor het blok worden gezet", aldus Meesters, die erop wijst dat het om een ontwerp van KB gaat, en dat er nog volop overleg moet komen over de maatregel. "De gesprekken zijn nog niet afgelopen." ACV is wel verrast dat de maatregel in het ontwerp van KB is opgenomen.

Het advies van het beheerscomité is overigens niet bindend.

'Door hen te activeren, moeten ze actief op zoek naar een voltijdse baan. Terwijl ze al werken, vaak 's morgens en 's avonds, of op piekuren'

Jef Maes, federaal secretaris van het ABVV