44 flitspalen beschadigd in 2010

UNKNOWN
In 2010 werden in ons land 44 feiten van vandalisme geregistreerd aan flitspalen. Dat is een sterke stijging in vergelijking met 2010 toen slechts 13 inbreuken werden vastgesteld.

Dat blijkt uit het antwoord van staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe op een schriftelijke vraag van senator Bert Anciaux (sp.a). Schouppe baseert zich voor deze cijfers op criminaliteitsstatistieken van de federale politie.

In 2010 werden er in Vlaamderen en Wallonië telkens 22 incidenten gemeld, terwijl dat in 2009 acht keer in Vlaanderen en vijf keer in Wallonië het geval was. In 2010 ging het in zes gevallen om beschadigingen of vernielingen door brand of ontploffing. In vijf gevallen werd de flitspaal onbruik gemaakt door beschadiging. Zes keer was er sprake van vandalisme door graffiti, zeven keer van vandalisme op andere roerende goederen en 20 keer van andere vernielingen.

Uit cijfers van het Agentschap Wegen en Verkeer steeg het aantal opzettelijke beschadigingen aan flitspalen in Vlaanderen van 18 in 2006 tot 57 in 2007 om dan terug te dalen tot 54 in 2008, 27 in 2009 en 20 in 2010. Van alle 202 geregistreerde beschadigingen in de periode 2005-2010 ging het in 43 gevallen om brandstichting, 19 keer om beschietingen en 47 keer werd de flitspaal onbruikbaar gemaakt met verf. In 14 gevallen werd het flitstoestel verwijderd. (belga/ep)